Høring/kunngjøring 13.03.17

Testkunngjøring Molde - Test Test

I medhald av pbl. §12-3 og 12-8 melder vi oppstart av detaljregulering av TEST.

Forslagsstillar er Test. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Formålet med reguleringsplanen er TEST. Framlegg til plangrense går fram av vedlagt kartillustrasjon.

Innspel til planarbeidet kan sendast til Asplan Viak AS, Enenveien 2a, 6416 Molde, eller til e-postadresse molde@asplanviak.no innan 2021-07-22.

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettast til Victor Nakken, tlf 95779464, victor.nakken@asplanviak.no

Kontakt
Victor Nakken
Infrastruktur nord/midt
Molde
+47 957 79 464
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Enenvegen 2a
6416 Molde
Svarfrist 22.07.2021
Kommune Molde
Saksnummer 123456
Lenker https://www.asplanviak.no/