Høringer/kunngjøringer

Justert planforslag til begrenset høring: Laksevåg, gnr. 122, bnr. 3 m.fl., Bjørndalsbrotet

22. Februar 2021

​​​​​​​​​​​​​​Etter offentlig ettersyn og begrenset høring juli 2020 er det gjort endringer i planforslaget. Etter Bergen kommunes vurderinger kan en ny høring begrenses til til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Partne bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til den konkrete endringen, da tidligere inkomne uttalelser og merknader fremdelse vil følge saken til politisk behandling.