Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE DETALJREGULERING FOR H22 OG H23, GAUSTATOPPEN NATURPARK

22. Oktober 2020

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det utvidelse av detalj­regulerings­plan for område for fritidsbebyggelse, H22 og H23 i Tinn kommune. Oppstart av planarbeid er tidligere varslet for del av gnr/bnr 120/2 m. fl, og planforslag for H22 og H23 har vært på høring.

Formålet med utvidelsen er å legge til rette areal for en ny renovasjonsløsning for Gaustaområdet, nord for H22 og Kvitåvatnvegen.

Utvidelsen og en nærmere beskrivelse av tiltaket er vist i vedleggene.