Høringer/kunngjøringer

Godalen videregående skole, Stavanger

03. Juli 2020

Nabovarsel om reguleringsendring med forenklet behandling, planID 2121 Godalen videregående skole. Det planleggees to nybygg, disse vil ikke bli ytterligere nabovarslet som byggesak, jfr pbl §12-10. Se følgebrev, tegninger og illustrasjoner. Ta kontakt med undertegnede innen 07.08.2020 dersom du har spørsmål eller merknader.