Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid for Olaf Grilstads veg 3

09. Mars 2020

Oppdatering 12.mars: Åpent møte er avlyst av hensyn til smittevern. Ta kontakt dersom det er ønskelig å gjennomføre egne, mindre møter, ellers oppfordres det til å sende innspillene skriftlig.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Olaf Grilstads veg 3 i Trondheim kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommene. Asplan Viak v/ Ida Haukeland Janbu er plankonsulent for planforslaget som utarbeides for forslagsstiller Byåsen IL. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en ny idrettshall for Byåsen IL. 

Åpent møte og frist for innspill

Det inviteres til åpent møte om planen torsdag 19. mars kl. 18-20 på Myra klubbhus, Olaf Grilstads veg 3. Det blir informasjon om planprosessen og planene for idrettshallen så langt. Det blir også mulighet for å komme med innspill og spørsmål. 

Innspill og spørsmål til planarbeidet sendes innen 30. mars 2020 til Ida Haukeland Janbu på epost idahaukeland.janbu@asplanviak.no. 

Se vedlegg og relaterte lenker i menyen til høyre for mer informasjon.