Høringer/kunngjøringer

Nabovarsel Hillevågsveien 24 BT2

21. Desember 2018

Det søkes om oppføring av byggetrinn 2 av 6 innenfor planområdet 2486P.

Byggetrinn 2 inneholder 47 leiligheter fordelt på 14 etasjer, samt sameielokaler i deler av 1. og 2. etasje. Det søkes ikke om dispensasjon fra bestemmelser eller plankart i reguleringsplanen.

Leilighetene er to-, tre og fireroms boliger fra 40-120 m2, samt 4 leiligheter over to etasjer med egne innganger fra bakkeplan. Alle boligene har privat uteplass og tilgang til parkeringskjeller i U1- og U2 etasje. 

Fasadene er tenkt i teglstein kombinert med vedlikeholdsfrie aluminiumspaneler, samt trekledning i alle inntrukne balkongnisjer. Bygget har en tydelig vertikal fasadeutforming med en tydelig lagdeling: en tydelig og solid base (1 og 2 etasje), et strukturerende midtparti og en modellert avtrapping av tårnet øverste etasjer (13-14). Bygningsvolumet har en rik variasjon i fasadeutrykket med inntrukne balkonger på alle byggets sider, kombinasjon av horisontal- og vertikal tegl, tre og alu-paneler samt relieffvirkning mellom materialene. (Se vedlagte fjernvirkninger)

Vestsiden av bebyggelsen utvikles til en felles park for hele kvartalets beboere. Uteanlegget er planlagt ihht kommunal lekeplassnorm og utformet med tanke på forskjellige aldersgrupper. Det vil bli etablert en ballbane, samt et sykkelskur som skjermer mot vind og støy i forbindelse med banen. Mot øst vil det bli etablert en kjørbar vei, tilgang for brannbil, og en støyskjerm mot jernbanen i øst. Videre vil det bli etablert sykkelskur inn mot støyskjerm for kvartalets beboere. 

Området er godt skjermet mot støy fra jernbanen og turbulens rundt høyhuset. Mot jernbanen vil det i hele lengden utføres en støyskjerm, i tegl, tre og glass. Tilgang til parkområdet kan nås fra Hillevågsveien og fra passasjen mellom Hamnetunet og BT1.
 
Parkering til BT1 og BT2 blir løst i et underjordisk parkeringsanlegg i 2 etasjer under BT2. Nedkjøring til anlegget er i dag bygget frem til avgrensing av BT1, og vil bli tilkoblet og videreført i BT2 frem til midt mellom BT2 og BT5. Tilkomst vil da være fra Hamneveien inn i den nyetablerte nedkjøringen i BT1, og en midlertidig adkomst i nord. Parkeringsanlegget dekker da parkeringsbehovet for byggetrinn 1, 2 og 3. Beboere vil ha direkte tilgang til parkeringsanlegget fra heis og trapperom i BT2.