Høringer/kunngjøringer

Nabovarsel Hognestadveien 39, Bryne

12. Januar 2018

Tiltakshaver Time kommune skal rive eksisterende enebolig og bygge en ny horisontaldelt tomannsbolig på samme sted. Eiedommen 3/133 skal også deles slik at den vestlige delen med trafostasjon skilles ut som eget gnr/bnr. Tegninger kan ses ved å klikke på llinker til høyre under "relaterte filer". Eventuelle merknader fra naboer sendes til undertegnede innen 26.01.12.