student

Asplan Viak tilbyr sommerjobber innenfor flere av våre fagområder

Sommerjobb i Asplan Viak gir deg anledning til å få et innblikk i og kjennskap til hvordan vi jobber i et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma.  Vi utlyser aktuelle sommerjobber under Ledige stillinger i løpet av oktober/november hvert år med søknadsfrist 3. januar. Sommerjobb i Asplan Viak fordeler seg som oftest over to perioder; 2 - 4 uker før fellesferien og 2 - 4  uker etter.  

Asplan Viak-programmet 

- Er et tilbud til deg som begynner som 5. års-student ved:
 

NTNU

  • Institutt for bygg og miljøteknikk
  • Institutt for arkitektur og planlegging
     

NMBU

  • Studieprogram for vann- og miljøteknikk
     

Asplan Viak tilbyr

1. Sommerjobb i 4 - 6 uker 

2. Prosjektoppgave (9. semester) - vi tilbyr oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven

3. Masteroppgave - vi tilbyr kontorplass, spennende tema og god veiledning når du skal gjennomføre din masteroppgave

4. Mulighet for jobb etter gjennomføring av AV-programmet
 

Opptak til Asplan Viak-programmet gir deg en flott mulighet til å bli kjent med at av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma. Programmet gir deg et springbrett til fremtidig jobb og karriere. De fleste av våre tidligere deltakere har fått tilbud om fast jobb etter programmet.

Asplan Viak-programmet lyses ut hvert år i november under ledige stillinger. Mer om programmet legges ut i forkant av dette.

 

Les mer om asplan viak-programmet

 

SØK sommerjobb Her 

Masteroppgaver

Vi har flere studenter som skriver bachelor- og masteroppgave hos oss, innen ulike fagområder og temaer. Ta kontakt med ditt lokale Asplan Viak-kontor dersom du tror dette kan være noe for deg. 

Karrieredagkalender

Se nedenfor når vi er å treffe på ulike universiteter og høgskoler.

Har du spørsmål, kontakt meg gjerne:

Marina Kristiansen Marina Kristiansen
HR-rådgiver
T: +47 959 97 404
E: hr@asplanviak.no

19. SEPTEMBER

 

Karrieredag – NTNU Trondheim

26. SEPTEMBER

 

Karrieredag – Universitetet i Stavanger (UiS)

9. OKTOBER

 

Karrieredag – NMBU Ås

23. OKTOBER

 

Næringslivsdag – Oslo Met

29. OKTOBER

 

Bedriftspresentasjon Bygg og miljø – NTNU Trondheim

5. NOVEMBER

 

BM-dagen – NTNU Trondheim