student

SER MENNESKET

Asplan Viak tilbyr sommerjobber innenfor flere av våre fagområder

Sommerjobb i Asplan Viak gir deg anledning til å få et innblikk i og kjennskap til hvordan vi jobber i et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma.  Vi utlyser aktuelle sommerjobber under Ledige stillinger i løpet av desember/januar hvert år med søknadsfrist 1. mars. Sommerjobb i Asplan Viak fordeler seg som oftest over to perioder; 2 - 4 uker før fellesferien og 2 - 4  uker etter.  

Asplan Viak-programmet 

- Er et tilbud til deg som begynner som 5. års-student ved:
 

NTNU

  • Institutt for miljøteknikk
  • Institutt for arkitektur og planlegging
     

NMBU

  • Institutt for vann- og miljøteknikk
     

Asplan Viak tilbyr

1. Sommerjobb i 4 - 6 uker 

2. Prosjektoppgave (9. semester) - vi tilbyr oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven

3. Masteroppgave - vi tilbyr kontorplass, spennende tema og god veiledning når du skal gjennomføre din masteroppgave

4. Mulighet for jobb etter gjennomføring av AV-programmet
 

Opptak til Asplan Viak-programmet gir deg en flott mulighet til å bli kjent med at av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma. Programmet gir deg et springbrett til fremtidig jobb og karriere. De fleste av våre tidligere deltakere har fått tilbud om fast jobb etter programmet.

Asplan Viak-programmet lyses ut hvert år i november under ledige stillinger. Mer om programmet legges ut i forkant av dette.

 

Les mer om asplan viak-programmet

 

SØK Her 

Masteroppgaver

Vi har flere studenter som skriver Masteroppgave hos oss. Ta kontakt med ditt lokale Asplan Viak- kontor hvis dette er aktuelt for deg.

Karrieredagkalender

Se nedenfor når vi er å treffe på ulike universiteter og høgskoler.

 

Anette Tverdal Anette Tverdal
HR-leder
T: +47 481 49 359
E: anette.tverdal@asplanviak.no

Marina Kristiansen Marina Kristiansen
HR-rådgiver
T: +47 959 97 404
E: marina.kristiansen@asplanviak.no

31. JANUAR

 

Karrieredag – Høgskolen i Narvik

1. FEBRUAR

 

IAESTEs næringslivsdag – NTNU i Trondheim

7. FEBRUAR

 

Karrieredag – Universitetet i Stavanger

7. FEBRUAR

 

Karrieredag Høgskolen i Sørøst-Norge – Porsgrunn

8. FEBRUAR

 

Karrieredag NTNU – Ålesund

21. FEBRUAR

 

Høgskulen på Vestlandet – Bergen

6. MARS

 

Bedriftspresentasjon NTNU – Trondheim