SØKEPROSESSEN

Hva gjør du?

Du sender søknad og CV elektronisk via søknadsannonse. Relevante dokumenter som vitnemål/karakterutskrift, portofolio eller attester legges ved.  Så snart søknaden er mottatt får du en automatisk bekreftelse på e-post.

Hvis du sender åpen søknad, vil du kun bli kontaktet hvis det er aktuelt å gå videre med deg. 

Veien videre

Du vil i rimelig tid etter søknadsfristens utløp få en tilbakemelding på om du blir invitert til intervju eller om ditt kandidatur ikke var riktig til den aktuelle stillingen.

På førstegangsintervjuet kartlegger vi faglig bakgrunn og kvalifikasjoner. Du får en presentasjon av både selskap og stillingen.

Blir du vurdert som aktuell etter dette intervjuet, gjennomfører vi et andregangsintervju. Målet i dette intervjuet er å bli bedre kjent med deg som person.

Når begge intervjuene er gjennomført vurderer vi hvem som er mest egnet til stillingen og sender et tilbud om ansettelse. 

Kontakt oss

Du er velkommen til å kontakte en av oss som jobber i HR-avdelingen, hvis du har spørsmål om rekrutteringsprosessen. 

Marina Kristiansen Marina Kristiansen
HR-rådgiver
T: +47 959 97 404
E: hr@asplanviak.no