ASPLAN VIAK-PROGRAMMET

2017 / 2018
ASPLAN VIAK-PROGRAMMET 2017/2018

- er et tilbud til deg som er 5. års-student ved


NTNU

 • Institutt for bygg, anlegg og transport
 • Institutt for byforming og planlegging
 • Institutt for vann- og miljøteknikk

 

NMBU

 • Institutt ved vann- og miljøteknikk

 

Programmet er tredelt og består av sommerjobb, prosjektoppgave og masteroppgave.

Hvert år tar vi opp 4-5 studenter til programmet som gir deg god mulighet for fast jobb etter endt studietid.

 

ASPLAN VIAK TILBYR

Sommerjobb

Vi tilbyr sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben. Du kan selv påvirke hvilket kontor du ønsker jobbe ved.

 

Prosjektoppgaven

Vi tilbyr oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven skal primært gjennomføres ved universitetet og vi tilbyr et stipend på kr 15.000,- når oppgaven er levert. Tema for oppgaven kan være innenfor et av de syv fagområdene som er listet nedenfor.

 

Masteroppgaven

Vi tilbyr kontorplass, spennende tema og veiledning for gjennomføring av masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialiering), eller oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi tilbyr et stipend på kr 34.000,- som utbetales når oppgaven er levert.

 

HVEM ER DU SOM KAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET?

Vi søker etter studenter som er faglig nysgjerrige, engasjerte og selvstendige innenfor følgende tema/fagområder:

 • Trafikkplanlegging
 • Transportplanlegging
 • Vegplanlegging/- prosjektering
 • Jernbaneplanlegging/- prosjektering
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • VA transportsystemer/prosjektering
 • Vannbehandling/avløpsrensing/prosessteknikk

 

HVORDAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET?

Hvert år får vi mange gode søknader! Når du søker på programmet, ber vi om at følgende punkter belyses i søknaden:

 • Din motivasjon til å søke på Asplan Viak-programmet
 • Fagområder/tema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
 • Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialisert eller bredde)
 • Karakterutskrift fra videregående skole og NTNU/NMBU/annen høyere utdanning, i tillegg til relevante attester
 • Referanser

SØKNADSFRIST

Frist for å søke er: 11. februar 2017

Søk her >>

Dag Hveding Dag Hveding
Avdelingsleder Samferdsel
T: +47 900 28 930
E: dag.hveding@asplanviak.no

Kristin Strand Amundsen Kristin Strand Amundsen
Avdelingsleder Analyse og utredning
T: +47 418 11 832
E: kristin.amundsen@asplanviak.no

Kristian Ohr Kristian Ohr
Avdelingsleder Vann- og miljø
T: +47 907 3 6 631
E: kristian.ohr@asplanviak.no