Mennesker og fellesskap

I Asplan Viak setter vi oss langsiktige og krevende mål, og skal vi lykkes avhenger det av at vi jobber godt sammen, støtter og utfordrer hverandre i et trygt og stimulerende arbeidsmiljø. Det forplikter å forme samfunnet vi lever i, og vi legger stor vekt på at hver enkelt medarbeider skal være bevisst på at våre faglige handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet, i våre prosjekter og gjennom vårt miljøengasjement.

Vi jobber på tvers av fag og lokasjoner. I Asplan Viak får du over 1200 kollegaer fordelt på 32 kontorer rundt omkring i hele landet. 

Attraktiv arbeidsgiver

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass, og ved konstant å fokusere på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blant våre medarbeiderne, legger vi til rette for stor faglig frihet og dermed muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver og karriere. Bli med oss på reisen!

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: hr@asplanviak.no

Vi gjør oppmerksom på at søknader på ledige stillinger eller sommerjobber må sendes via søknadslink i utlysningstekster. 

Ledige stillinger

Sandvika, Drammen, Ås, Hamar SøknadsfristFrist 23.05.2021

Ingeniør/Sivilingeniør VA-teknikk Drammen, Ås, Sandvika, Hamar

Se stillingen
Sandvika, Arendal SøknadsfristFrist 23.05.2021

Prosjektleder Arkitektur og Plattform

Se stillingen
Stavanger SøknadsfristFrist 24.05.2021

Erfaren Arealplanlegger

Se stillingen
Oslo SøknadsfristFrist 26.05.2021

Utreder bærekraftig mobilitet

Se stillingen
Tønsberg SøknadsfristFrist 23.05.2021

Rådgiver arealplanlegging

Se stillingen