ASPLAN VIAK ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER TIL
OSLO EUROPEISK MILJØHOVEDSTAD 2019

 

EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019.

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi byen kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

 

I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering. At målet til syvende og sist er en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter menneskene først.

Asplan Viak er stolt samarbeidspartner og har fire egne arrangementer gjennom miljøåret.

 

 

Til arrangementer »

PROSJEKTER

UNDER - Lindesnes under vann

UNDER - Lindesnes under vann

Asplan Viak har vært med helt fra starten av planleggingen av undervannsrestauranten, som nå er etablert på Båly i Lindesnes kommune.
UNDER - Lindesnes under vann

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Grimstad er en spennende sørlandsby med historie, universitet, og en karakteristisk plassering i landskapet og ved sjøen som gir utviklingspotensial.
Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

InterCity Tønsberg - Larvik

InterCity Tønsberg - Larvik

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Flere togavganger og kortere reisetid vil knytte byene tettere sammen og bidra til at veksten i persontrafikk kan tas med kollektivtransport. Nytt dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik inngår i denne satsingen.
InterCity Tønsberg - Larvik

Masterplan Bodø Lufthavn

Masterplan Bodø Lufthavn

Bodø er en av Norges raskest voksende byer. Med nedleggelsen av Bodø Hovedflystasjon som kampflybase, ser kommunen på muligheten for å bruke det frigjorte arealet til byutvikling. Dette krever en ny flyplass, også fordi eksisterende rullebane ikke har godt nok teknisk standard og må bygges ny. Masterplanen er derfor første byggetrinn for en ny flyplass, men også den nye bydelen kommunen planlegger.
Masterplan Bodø Lufthavn

Detaljregulering Svart hotellanlegg

Detaljregulering Svart hotellanlegg

I samarbeid med Arctic Adventure of Norway, Asplan Viak og Skanska har Snøhetta designet «Svart», verdens første Powerhouse*-hotell, ved brearmen av den populære turistdestinasjonen Svartisen nasjonalpark i Meløy Kommune i Nordland. Navnet «Svart» er en direkte referanse til Svartisen-navnet og den mørkeblå isen som kjennetegner Svartisen-breen.
Detaljregulering Svart hotellanlegg

Mulighetsstudie gondolbane Bjørvika – Ekeberg

Mulighetsstudie gondolbane Bjørvika – Ekeberg

Idéen om en gondolbane til Ekeberg svever fortsatt. Traséen for en bane fra Bispevika er stadfestet i reguleringsplaner, men har ikke blitt realisert.
Mulighetsstudie gondolbane Bjørvika – Ekeberg

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Asplan Viak utarbeider, på oppdrag fra Ruter, reguleringsplan for Majorstuen kollektivknutepunkt på overflaten og byutviklingen på dagens sporområde.
Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde