HISTORIe 

Tverrfaglighet 

London 1955; som eneste skandinaviske representant, deltar Tor Skjånes på en
konferanse om gjenoppbyggingen av Europa etter 2. verdenskrig. Hjem fra konferansen tar han foruten sterke inntrykk med seg ordet tverrfaglighet til Norge. Han ble overbevist om at de utfordringene man stod overfor etter krigen ikke kunne løses uten samarbeid på tvers av mange fag. 

Viak starter opp i Norge.

Viak er egentlig et akronym for Via et Aqua – Vei og vann. Selskapet ble stiftet i 1958 i Bærum som en norsk gren til det svenske Viak og var viet kommunalteknikk.

Asplan ser dagens lys

Etter utallige oppfordringer fra diverse aktører som hadde behov for planleggingsbistand startet Tor Skjånes sammen med daværende byplansjef i Stavanger, Per Andersson, planleggingsfirmaet Andersson og Skjånes på Haslum i Bærum i 1962. I tråd med erfaringene fra konferansen i London var selskapet tuftet på tverrfaglighet med et bredt anlagt antall fag. Allerede i 1968 var de mer enn 100 medarbeidere fordelt på kontorer i Bærum, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Fagbredden var stor med både samfunnsvitere, ingeniører og arkitekter. Selskapet skifter i 1976 navn til Asplan. I 1977 gjøres eierskapet om slik at det blir heleiet av Stiftelsen Asplan.

Asplan Viak 

Både Asplan og Viak opplevde opp og nedturer gjennom 80-tallet og i 1991 fusjonerte selskapene for å øke bredden og styrke overlevelsesevnen. Selv om de to selskapene var fusjonert eksisterte det to forskjellige kulturer i det felles selskapet gjennom hele 90-tallet. Selskapet ble organisert i fem geografisk orienterte datterselskaper. For å styrke konkurransekraften i markedet ble det høsten 2004 nedsatt en komité for å se på muligheten for å slå sammen de fem datterselskapene til ett. I løpet av de noen hektiske vårmåneder i 2005 ble hele fusjonen gjennomført og et landsdekkende selskap med nasjonal fagorganisering så dagens lys. 

Vekst og velstand

På ti år, fra 2005 – 2015, har antallet kontorer doblet seg fra 15 til 30. Antall medarbeidere har økt fra 435 til dagens 850 medarbeider og omsetningen er nær tredoblet. Vi teller mer enn 20 forskjellige fag og 27 nasjonaliteter. Men en ting står fast. Vi glemmer ikke tankene til våre gründere. Vi dyrker vår tverrfaglighet og vi har vår faglige integritet er intakt - etter snart 60 år i norsk rådgivningsbransje.

1958

 

Viak etableres som datterselskap av svenske Viak AB

1962

 

Planleggingsfirmaet Andersson og Skjånes etableres

1976

 

Andersson og Skjånes skifter navn til Asplan.

1977

 

Stiftelsen Asplan blir etablert

1991

 

Asplan og Viak fusjonerer

2005

 

Konsernets selskaper samles i Asplan Viak AS

2015

 

Asplan Viak har 30 kontor og 850 medarbeidere over hele landet.