EPD for produkter

Environmental Product Declaration, EPD

Et av de mest brukte dokumentasjonsformatene for miljøbelastning på produktnivå er miljøvaredeklarasjoner (EN: Environmental Product Declaration, EPD). En miljøvaredeklarasjon baserer seg på livsløpsvurdering (LCA) som underliggende metode, men det benyttes i tillegg et sett med produktspesifikke og ikke-produktspesifikke regler for hvordan utslippene skal modelleres.

 

En EPD kan i prinsippet utarbeides for alle typer produkter. I Norge har hovedtyngden av EPD’er til nå vært knyttet til byggevarer, og hovedsakelig blitt brukt som business-to-business dokumentasjon.

For en bedrift har det å få utarbeidet en EPD flere nytteverdier, blant annet:

  • Dokumentasjon på miljøytelsen til sine produkter
  • En dypere forståelse av egne prosesser og verdikjeder og deres bidrag til miljøpåvirkning
  • Identifikasjon av mulige forbedringer og forretningsmuligheter i sitt produktsystem

Vi tilbyr

Asplan Viak hjelper bedrifter å utarbeide EPD etter gjeldende regler, og tilbyr også hjelp til å tolke og bruke resultatene til å lage en strategi for å forbedre miljøprestasjonen og bedre konkurranseevnen.

 

Vi kan utarbeide EPD for enkeltstående produkter, eller lage «EPD-generatorer» som kan brukes til å automatisk generere EPD for større produktgrupper hvor mange produkter har relativt lik oppbygning. En slik generator reduserer drastisk kostnaden per utarbeidet EPD.

 

Selve EPD-sertifikatene må verifiseres av en uavhengig tredjepart, og registreres hos EPD Norge, som er organisasjonen som administrerer ordningen her.

 

Relevante prosjekter som Asplan Viak har jobbet eller jobber med inkluderer:

 

Har du spørsmål om EPD, ta kontakt med oss til høyre på siden.

Annet

Det foregår et prosjekt under EU-initiativet «single market for green products»  for å komme frem til en metodikk for miljøfotavtrykk i Europa, kalt Product Environmental Footprint (PEF). Dette systemet vil bli ganske likt som dagens EPD-ordning, men det er fortsatt uvisst når og hvor stor utbredelsen vil bli i Norge.

Oddbjørn Dahlstrøm Andvik
Energi- og Miljørådgiver (LCA), Arkitektur og bygg øst
T: +47 930 54 418
E: oddbjorn.dahlstrom@asplanviak.no