Foto: Erik Børseth, Synlig.no

01

Foto: Erik Børseth, Synlig.no

02

Foto: Erik Børseth, Synlig.no

03

Foto: Erik Børseth, Synlig.no

04

St. Olavs Hospital

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag

Tidsrom

1997-2015

Utmerkelser

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2007, Norsk forms hederspris 2007, Statens byggeskikkpris 2013 (hederlig omtale), Design & Health International Acadamy Awards 2014 (7 av 10 priser), Attraktiv by 2015, Innovasjonsprisen Universell utforming 2015

«Formgivning med pasientperspektiv»

Lisbet Haug
Avdelingsleder Landskap
Asplan Viak

St. Olavs Hospital - Innovasjonsprisen 2015 til Asplan Viak

Asplan Viak vant Innovasjonsprisen Universell utforming 2015, kategorien arkitektur og landskapsarkitektur, for St. Olavs hospital. Dette er en pris for å hedre bedrifter/institusjoner som på en nyskapende måte har utviklet løsninger som kommer alle til gode. St. Olavs Hospital ble også tildelt hovedprisen.

- St. Olavs Hospital har satt brukerne i sentrum for absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet. Resultatet er fornøyde pasienter, pårørende, ansatte og studenter, begrunnet Knut Hovland, Juryleder.

Bra for alle – nødvendig for noen

Universell utforming har vært integrert i landskapsplanene gjennom hele prosjekteringsperioden. Slagordet Bra for alle – nødvendig for noen, var en rød tråd i sykehusutbyggingen i Trondheim i mange år; det er få byggeprosjekt som har lagt mer vekt på universell utforming ute og inne. Tett samarbeid med brukerrepresentanter har vært en forutsetning for å lykkes.

 

En integrert del av byen

Lisbet Haug forteller at sykehusområdet er en integrert del av Trondheim by, med gater, kvartaler, gårdshager, parker og torg. Bebyggelsesmønsteret løser sykehusets generelle krav til fleksibilitet, lesbarhet og enkel orientering. Hensynet til utrykningskjøretøy og annen trafikk, samt bilparkering, er løst på en logisk og trygg måte. Det er lagt til rette for syklister, sykehusanlegget har god kapasitet for sykkelparkering. Den parkmessige bearbeidingen av sykehuset har resultert i et mangfold av opplevelsesmuligheter og stemninger: et frodig gatenett, grønne og frodige gårdsrom, parker og takhager, samt urbane plassrom og kunstprosjekter integrert i anlegget.

Asplan Viak har vært engasjert med ulike prosjekt ved St. Olavs Hospital siden 1997.I siste del av utbyggingen er følgende hovedprinsipper benyttet så langt som mulig for universell utforming i utearealene: Like muligheter, Fleksibel, Enkel, Forståelig, Skadeforebyggende, Uten besvær, Plass nok. Vi har lagt stor vekt på naturlig ledning av blinde og svaksynte, og det er tilrettelagt mange gode sitte- og hvileplasser.Vann skaper miljø, og våte, vakre installasjoner preger sykehusområdet. Det betyr at uterommene er tilført en ekstra dimensjon av friskhet, liv og lys og lyd, så vel som muligheter for ro og ettertanke. Dammer, fontener, vannspeil og vannavfall er en attraksjon!


Grønne omgivelser stimulerer fysisk og mental helse og er en vesentlig ressurs i et sykehusmiljø, der tilværelsen ofte settes på harde prøver. I utformingen av St. Olavs Hospital er det derfor lagt betydlig vekt på helhetlig landskapsarkitektur og parkmessig bearbeiding av sykehusområdet. Resultatet er en livgivende, frodig og grønn struktur som strekker seg gjennom hager, gater, parker, plasser og andre uterom. En viktg naturkvalitet for sykehuset på Øya er også Nidelva og elveskråningen.