Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

01

Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

02

Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

03

Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

04

Søreide skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Søreide, Bergen, Norge

Tidsrom

2010 - 2013

Utmerkelser

Nominert som kandidat til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014

«Dette bygget gjør noe med deg idet du kommer inn døren. Det er lyst og luftig, samtidig som du er omgitt av varmen fra alt treverket. Jeg ser at både voksne og barn senker skuldrene og slapper av»

Atle Myking, 
Rektor Søreide skole

I Asplan Viak satser vi på mennesker – også de minste. Undervisningsbygg og barnehager er et av våre satsingsområder, blant annet fordi vi anser de fysiske rammene rundt barndommen og ungdomstiden som svært viktig.

Søreide barneskole i Bergen er et godt eksempel på vår dette. På oppdrag fra Skanska, hadde vi ansvar for fagene arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur, akustikk, veg og VA. Vi var også tidlig involvert i planarbeidet om hvor skolen skulle ligge.

Miljøambisjonene for Søreide skole var høye og langt tøffere enn i lover og forskrifter; de skulle innfri Passivhus-standard og bli et «Fremtidens bygg» under programmet for «Framtidens byer». Dette første til krav om redusert klimagassutslipp med 50 %, utstrakt bruk av tre og miljøvennlige, bestandige materialer. Skolen har også et av landets største solfangeranlegg.

 

-Bygningen gjør oss glad

Etter at lærere og elever har vært i bygget et par år, ville vi høre hvordan livet i Søreide skole arter seg for brukerne.

- Nå er vi blitt litt kjent med bygget og dermed er vi blitt enda mer glad i det. Dette er en fantastisk skole, sier en entusiastisk rektor, Atle Myking. I følge ham er det totalpakken, beliggenhet og bygget, som gjør prosjektet så vellykket.

Den arkitektoniske utformingen hadde som formål å legge til rette for trygge omgivelser som stimulerer til kreativitet gjennom varierte og fleksible leke- og læringsarenaer. Trefasadene er delt inn ved bruk av ulike materialer som eldes og patineres på ulike måter og gir et levende og dynamisk uttrykk. Sammen med ulike og til dels sterke farger, skiller og markerer det bestemte deler av bygget; skaper identitet og rytme. Inngangspartiene er markert med ulike farger for å styrke elevenes følelse av tilhørighet.

- Dette bygget gjør noe med deg idet du kommer inn døren. Det er lyst og luftig, samtidig som du er fullstendig omgitt av varmen fra alt treverket. Jeg ser at både voksne og barn senker skuldrene og slapper av. Bygningen gjør oss rett og slett glad, konstaterer rektor Myking.

Uendelige bruksmuligheter

Søreide skole er et OPS-prosjekt, Skanska er eier og skal drifte skolen i 25 år. Totalarealet er på 8 300 m2, inkludert en flerbrukshall på 1 070 m2. Det var avgjørende å utvikle en arealeffektiv planløsning med en klar organisering, for de 650 elevene som tilbringer store deler av sin barndom her.

- Vi opplever at vi har så god plass og så mange muligheter. Utformingen er annerledes enn i tradisjonelle skolebygg, og det gir oss rom til å organisere undervisningen med uendelig mange variasjoner. Dette har gitt oss helt andre premisser for undervisningen. Vi holder ennå på å finne ut av dette, kanskje blir vi aldri helt ferdig, sier Atle Myking.

For Søreide skole er også utearealene en naturlig del av det fysiske læringsrommet. Dette stimulerer til glede og bevegelse, frisk luft og kontakt med naturen. Variert bruk av trematerialer og farger, er bevisste virkemidler som bidrar til å gi et nedskalert og lekent uttrykk, både ute og inne.

 

Yrende midtpunkt i nærmiljøet

I tillegg til undervisning, skulle Søreide skole også fungere som et nærmiljøanlegg. Dette bidro til en løsning med enkel og trinnvis bruk av utleiearealer med allmenningen, skolens storstue, som midtpunkt.

- Idrettshallen er i bruk omtrent døgnet rundt. Også allmenningen er blitt et naturlig møtepunkt. Her foregår aktiviteter, møter, kulturfremføringer og fester. Fra 0800 om morgenen til 2300 på kvelden, yrer det av liv her. Det er absolutt et nærmiljøanlegg og en lokalstue, slik det var tiltenkt, slår rektor Atle Myking fast

 

Film og stillbilder: Agurtxane Concellon