Foto: Jiri Havran

01

Foto: Jiri Havran

02

Foto: Jiri Havran

03

Foto: Jiri Havran

04

Foto: Jiri Havran

05

Åpent konsept over flere etasjer. Foto: Jiri Havran

06

Rygge ungdomsskole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Rygge, Østfold

Tidsrom

2013 -2016

Kompetanseområder

“Dette prosjektet har hatt hårete mål. Derfor er det ekstra gøy å se at alt fungerer i praksis. ” 

Sivilarkitekt Trygve Svalheim

Asplan Viak har hatt ansvaret for arkitektur samt energi- og miljø i det som i følge Rygge kommune skal bli Norges beste ungdomsskole.

Skolen sto ferdig til skolestart i august 2016 – seks uker før avtalt ferdigstillelse i henhold til kontrakt.

Prosjektet karakteriseres som et skoleeksempel på en velfungerende samspillskontrakt. 

- Fra arkitektens ståsted har samarbeidet i dette prosjektet vært konstruktivt og godt. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og det er stas å se at løsningene våre fungerer i praksis, forteller sivilarkitekt Trygve Svalheim fra Asplan Viak.

 

Flerfunksjonelt bygg

Prosjektet består av tre hoveddeler, en ny ungdomsskole for 720 elever, en flerbrukshall med håndballstørrelse og et kombinert folkebibliotek og skolebibliotek. Skolen har passivhusstandard og energiforsyningen skjer med varmepumper fra energibrønner.

- Løsninger som er valgt tar hensyn til drift og vedlikehold av anlegget mht. arbeidsmiljø og kostnader. Det legges til grunn et «verdibevarende vedlikehold», slik at skoleanlegget opprettholder estetiske og funksjonelle kvaliteter over tid. 

 

 

 

- Spennende utforming

Bygget er kompakt og i tre etasjer, og skaper nærhet mellom trinn og ulike læringsområder. Undervisningsarealene er lagt mot yttervegg og all kommunikasjon samler seg om et åpent indre rom.

-  Idéen bygger på åpenhet, oversiktlighet og klare, enkle orienteringsprinsipper. Aulaen sammen med det åpne rommet og amfiet i vestibylen danner hjertet i bygget, forteller Svalheim.

Det åpne rommet gir dagslys til fellesarealene og undervisningsrom, utgjør kommunikasjon og samlingssted.

- Bygget fungerer veldig godt og har en spennende utforming som gir oss store muligheter for variert og aktiv læring for elevene, sier rektor Elisabeth W. Dyhre.

 

Åpenhet

- Konseptet bygger på samsvar mellom inne- og utefunksjoner, forteller Svalheim. Skolebygget er plassert i tomtas lengderetning nordvest - sørøst, som gir solrike uteplasser knyttet til verneskogen i sør, godt skjermet for trafikkstøy. Flerbrukshallen er knyttet direkte til store uteoppholdsareal. Biblioteket er plassert nær adkomst og offentlig parkering.

Asplan Viak har vært arkitekter og rådgiver for energi- og miljø i alle faser av prosjektet som er utført i en samspillkontrakt med Kruse Smith (entreprenør), Caverion (teknisk entreprenør), Rambøll (Rådgiver ingeniørfag).

Sted: Rygge i Østfold

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Byggherre: Rygge kommune

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 350 millioner kroner

Arkitekt og interiørarkitekt: Asplan Viak

Byggeplassledelse: Kruse Smith Entreprenør

Prosjekteringsledelse/fremdriftskoordinering/ITB-oppfølging: Rambøll

LARK: Berg og Dyring

Rådgivere: RI Bygg, VVS, elektro, akustikk, brann, samferdsel, geoteknikk: Rambøll 

RI Energi og Miljø: Asplan Viak