Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak

06

Nytt Regjeringskvartal

Prosjektkategori

Parallelloppdrag

Lokasjon

Oslo, Norge

Tidsrom

2015

«Statsbygg anser idéfasen og prosessen med parallelle oppdrag som svært vellykket. De utvalgte teamene har gjort en kjempejobb og levert et grundig og godt materiale. Vi har fått en offentlig debatt, og i tillegg til evalueringsrapporten har vi fått innspill fra Oslo kommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Det har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet»

Jo Ulltveit-Moe
Avdelingsdirektør, Statsbygg

Som ett av seks utvalgte, tverrfaglige team, har Asplan Viak utformet forslag til utvikling av et nytt regjeringskvartal. Idédugnaden skapte stor offentlig debatt. Team Asplan Viak har satt mennesket i fokus i sitt løsningsforslag.

Det nye Regjeringskvartalet skal etter planen være ferdig i 2023-25. Innen 2034 er det anslått å romme 5 700 arbeidsplasser.

-Vår løsning for det nye Regjeringskvartalet bygger på prinsippet om en Byhage; en inkluderende og trygg møteplass, som samtidig er en representativ attraksjon for hovedstaden, sier Sissel Engblom, seniorarkitekt og prosjektleder for Team Asplan Viak.

Ønsket er å skape en frodig oase, hvor utgangspunktet er et attraktivt sted i hverdagen for dem som skal jobbe i, bo ved, samt besøke det nye Regjeringskvartalet. Sikkerhets- og bærekraftaspektet har vært DNA’et gjennom hele idéarbeidet.

- Konkret betyr dette byutvikling basert på tverrfaglig forståelse, der mennesket, ikke en bygning står i fokus. Tilnærmingen til oppgaven var å forstå stedets unike kvaliteter og beliggenhet i byveven, sett i relasjon til landskapet, historisk utvikling, rolle, stedsidentitet og betydning som fremtidig bydel. Bygninger, som fysiske rammer, skal fremstå som et resultat av den kontekst og de kvaliteter vi ønsker å skape, sier Engblom.

Oppdraget

Departementene skal samles i hovedstadens bykjerne, fordelt på 200 000 m2 kontorarealer med meget høye sikkerhetskrav. Regjeringen ønsket å legge til rette for debatt og gode innspill i arbeidet med reguleringsplanen. Derfor ble det våren 2015 gjennomført en idéfase. Hensikten var å få opp ulike forslag til hvordan det nye Regjeringskvartalet kan utformes i fremtiden. Statsbygg ble gitt i oppdrag å gjennomføre idéfasen ved parallelloppdrag. Seks tverrfaglige team utarbeidet forslag til utforming av regjeringskvartalet. Forslagene handler ikke om hvordan bygningene skal se ut, men om å få frem byplanprinsipper og løsninger som kan bearbeides og videreføres i reguleringsplanen.

-Statsbygg anser idéfasen og prosessen med parallelle oppdrag som svært vellykket. De utvalgte teamene har gjort en kjempejobb og levert et grundig og godt materiale. Vi har fått en offentlig debatt, og det har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet, sier Jo Ulltveit-Moe Avdelingsdirektør, Statsbygg.

I evalueringsrapporten heter det; «Komitéen anbefaler en finmasket gatestruktur som definerer kvartaler/byggefelt som svarer til den etablerte bystrukturen. I parallelloppdragene gir prosjektet forfattet av Asplan Viak den beste illustrasjonen av dette prinsippet».


Visjonen for det nye regjeringskvartalet er en byhage som inkluderende og trygg møteplass i byen - en frodig oase, en representativ attraksjon for hovedstaden, men aller mest et attraktivt sted i hverdagen til de som skal jobbe i, bo ved og besøke det nye Regjeringskvartalet. Byhagen fungerer som et offentlig byrom over Regjeringstorget, som binder sammen byens gulv mellom Akersgata og Møllergata.

Illustrasjon: Asplan Viak

Ideen er å basere det nye RKV på en prioritering av byens mobilitet og romlighet ved å bryte ned programmet til 10 frittstående volumer. Dette vil åpne Regjeringskvartalet slik at byens dynamikk flyter gjennom og det romlige sammenheng med bystrukturen rundt styrkes.  

Illustrasjon: Asplan Viak

I Visjonsalternativet understrekes det nye tårnet med større høyde og reiser seg over byens sokkelbebyggelse som en slank og singulær punktmarkering av Regjeringskvartalet som symbol og byens origo på Akersryggen.

Illustrasjon: Asplan Viak