Foto: Asplan Viak

01

Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland

03

Foto: Asplan Viak

04

Powerhouse

Prosjektkategori

Kontorbygg, rehabilitert plusshus

Lokasjon

Kjørbo, Bærum, Norge

Tidsrom

2012 - 2014

«Som spydspisser har vi best sjanse for å lykkes. Vi ser at samarbeidspartnerne i Powerhouse går ut og bruker lærdommen fra Kjørbo i sitt øvrige virke. Da vet vi at Powerhouse virker som en del av det grønne skiftet.» 

Marius Holm
Daglig leder, Zero

Hva er et Plusshus?

Plusshus er et bygg som produserer mer ren og fornybar energi enn det forbruker over et livsløp på 60 år. I tillegg til å drifte bygget, inkluderer det all energi til produksjon av byggevarer, transport og avhending av bygget. Dette var definisjonen samarbeidspartnerne Entra, Skanska, Snøhetta, Asplan Viak, Hydro/Sapa og ZERO bestemte seg for å innfri da de gikk sammen om rehabiliteringsprosjektet på Kjørbo.

 

Ingen er nok alene

Å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav energibelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt; nøkkelen ligger i integrerte løsninger. Dette krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking uten noen form for revirtenking. 

- Prosessen med å utforme Powerhouse var helt annerledes enn alle andre prosjekteringsprosesser jeg har vært med på. Her spilte alle parter ut sine idéer og sin kompetanse mot ett felles mål; den beste løsningen. Egeninteresse og konfliktfokus var nesten helt fraværende; partene hadde respekt for hverandres kompetanse og meninger, sier Øyvind Mork, Administrerende direktør Asplan Viak.

Verdens mest miljøvennlige kontorbygg = BREEAM-NOR Outstanding  

I januar 2015 ble Powerhouse Kjørbo, som det første prosjektet i Norge, tildelt BREEAM-NOR-sertifiseringen Outstanding for design og prosjekteringsfasen. Dette betyr at verdens første rehabiliterte plusshus også kan smykke seg med hedersbetegnelsen –verdens mest miljøvennlige kontorbygg.

- Arbeidet med Kjørbo-prosjektet har gitt meg et enormt kompetanseløft, sier Einar Børve, Prosjektsjef, Entra Eiendom.

- Powerhouse viser et lønnsom samspill mot en grønnere fremtid, og at kloke hoder og kompetente partnere kan jobbe mot et felles mål. Jeg er utrolig stolt av at Powerhouse setter Bærum og Norge på kartet og er et utstillingsvindu og en læringsarena som kan bidra til å endre norsk og internasjonal bygg- og anleggsbransje, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune.

 

Energikiosken – tallenes tale akkurat nå

I samarbeid med Green Building Solutions, har Asplan Viak lansert et nytt verktøy for å følge med på energiforbruk og –produksjon i energieffektive bygg.

Med Asplan Viaks Energikiosk, kan hvem som helst, hvor som helst i sann tid, se hvor mye energi et bygg produserer og forbruker. I tillegg kan en rekke andre opplysninger om bygget legges inn; Energikiosken er et digitalt utstillingsvindu for ambisiøse energibygg.

Asplan Viaks hovedkontor i Sandvika, Powerhouse Kjørbo, er det første bygget som får sine energidata presentert i Energikiosken.

 

Se hvor mye strøm Powerhouse produserer og forbruker Det er behovsstyrt ventilasjon i de fleste arealer, og det har vært et mål å oppnå lavt energibehov til viftedriften. Løsningen er å etablere teknisk rom for ventilasjonsanlegget i toppetasjen av hver kontorblokk. Det gir korte kanaler og trappesjakten i den ene blokken fungerer som luftekanal.

Foto: Chris AadlandTekstilgulv ble valgt i alle åpne landskap, på kontorer og møterom. I tillegg er de åpne landskapene forsøkt skjermet ved hjelp av strategisk formede bølgevegger. Støyredusering i himling ble utført som loddrette bafler. Lameller på bølgeveggene supplerer baflene for å redusere støyen ytterligere (begge produsert av resirkulerte plastflasker).

Foto: Chris Aadland En aktivitetsbasert arbeidsplass innebærer at vi ikke har en fast kontorpult eller kontor men at du kan flytte deg fra stillerom, til åpent landskap og større møtebord alt etter hvilket behov. Man bytter cellekontoret med en tilværelse der vi kan velge hvor og med hvem man vil sitte.

Foto: Chris AadlandPrimærforsyningen av varme kommer fra 10 energibrønner som er boret utenfor bygget. Solcelleanlegget på Kjørbo er på ca. 1 560 kvadratmeter. Det er fordelt på de rehabiliterte blokkene og taket på parkeringshuset som er en del av Kjørbo-parken.De nye fasadene i kontorblokken er bygd med 30 centimeters isolasjonssjikt, og vinduene har lav U-verdi, beregnet til 0,8 W/m2 K. Takflatene har en tykkelse på 40 centimeter.

Foto: Chris Aadland

den nyskapende senioren


Olav Rådstoga, Seniorkonsulent VVS, Asplan viak

Olav Rådstoga var Asplan Viaks prosjektleder for Powerhouse Kjørbo. Ifølge den erfarne rådgiveren er suksessprosjektet et stort steg i riktig retning for at rådgiverbransjen gjør en nødvendig kursendring, for å håndtere nåtidens samfunnsutfordringer. – Og dit kommer man ikke ved å sitte i en krok og holde seg for ørene, mener Rådstoga. 

Med snart 37 år i bransjen, kan senior sivilingeniør, Olav Rådstoga trygt karakteriseres som erfaren. En solid referanseryggsekk vitner om mange og store prosjekter opp gjennom årene. Muligens toppet han det hele i 2014, da han for Asplan Viak ledet det som gjerne karakteriseres som byggebransjens Tesla.

Ifølge Rådstoga er prosjektet symbolsk for de endringer han mener rådgiverbransjen nå står overfor. 

- De globale klimautfordringene krever at vi stiller med et nytt tankesett. At vi gjør nye tilnærminger til løsningene. Dette krever en mental omstilling i bransjen, basert på forståelsen av at utfordringene har endret seg voldsomt de siste tiårene, sier den engasjerte ingeniøren.  

 

Og det er nettopp dette han mener representeres i plusshus-prosjektet; nye tilnærminger og annerledes løsninger. 

Skepsis til skamme

Med Powerhouse som et stort pluss på en allerede betydelig CV, er det lett å falle for den forutinntatte fristelsen å tro at mannen på dette stadiet i karrieren er tilbakelent. Tvert imot. Mens han selv tar på seg stadig nye utfordringer, tar 62-åringen også et lite oppgjør med det han karakteriserer som en bedagelig bransje.

- Hadde du spurt bransjen for tre år siden om den trodde det var mulig å gjennomføre et slikt prosjekt som Powerhouse, ville svaret vært et entydig – «Nei». At det nå allerede er satt i gang et tilsvarende prosjekt basert på samme konsept, er en fantastisk bekreftelse på hvilken suksess dette faktisk er, sier Rådstoga entusiastisk. 

Han understreker samtidig at det ikke er nødvendig å finne opp kruttet hver eneste gang. Likevel advarer han mot behageligheten i å gjenta vedtatte sannheter, heller enn å ta en sjanse og stikke frem hodet.

Utfordrende og avgjørende samarbeid

Ved første møte fremstår rådgiver Rådstoga som særdeles sindig og traust. En enorm fagkunnskap og utålmodig skarphet skinner imidlertid fort igjennom. Det blir raskt klart at her tolereres ingen slinger i valsen eller lefling med detaljer. Noe som reflekteres i hans egen beskrivelse av samarbeidet i prosjektgruppen.  

- Vi var alle sterke mennesker med stor kompetanse på egne fagfelt. Det var alt annet enn søndagsskolestemning. Likevel hadde vi alle et sterkt felles mål; å lykkes med å skape noe helt nytt, forteller Rådstoga.

Han er overbevist om at prosjektet etablerte en ny modell for prosjektsamarbeid hvor verdien av et helhetlig fokus på sluttproduktet er essensielt.

- Det unike er ofte ikke hver enkelt teknologi i seg selv, men sammensetningen i den helhetlige løsningen. Å drive frem nye, innovative løsninger fordrer ofte en høy faglig temperatur. For å si det slik; man kommer ikke dit ved å sitte i en krok å holde seg for ørene, sier rådgiveren bestemt.

I en verden hvor bygg står for 40 prosent av klimautslippene, ruver Powerhouse beskjedent som et av verdens grønneste bygg nede ved vannkanten i Sandvika. Som sin prosjektleder sender det en tydelig beskjed til bransjen om verdier, gjennomføringsevne og veien videre.

Vil du se mer om løsningene som ble implementert i powerhouse - se kloden vår 

Tekst: Mette Ditlevsen Essebo
Foto: Svein Ole Storøy og Chris Aadland

RELATERTE NYHETER