Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen

06

Kvernaland omsorgssenter

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Time kommune, Rogaland

Tidsrom

2011 - 2015

Kompetanseområder

Hvordan kan formgivning og materialvalg skape trygge omgivelser for eldre mennesker? 
På Kvernaland omsorgsenter er dette oppnådd gjennom bevisst materialbruk og utradisjonelle romløsninger,
 mener vår sivilarkitekt, Jostein Korsnes. 

I idylliske omgivelser ved innsjøen «Stemmen» mellom Bryne og Sandnes, en liten halvtime sør for Stavanger, ligger Kvernaland omsorgssenter. Området preges av nyere sentrumsbebyggelse, kulturlandskap, viktige hjørnesteinsbedrifter og har fantastiske friluftsområder utenfor inngangsdøren.

Da Asplan Viaks arkitekter og landskapsarkitekter, i samarbeid med Jaja architects (DK), i 2012 vant plan- og designkonkurransen om nytt omsorgssenter på Kvernaland, var hovedideen tydelig: dette skulle være et sted for trygghet og hjemfølelse -  fremfor et institusjonspreget helsebygg. Oppdragsgiver, Time kommune, ga arkitektene tillit og spillerom til å tenke nytt.

Og nytenkningen har allerede ført til internasjonal anerkjennelse. Kvernaland omsorgsenter er valgt ut til å delta i Arkitekturbiennalen i Venezia, sommeren 2016. Utstillingen regnes som den viktigste arena for samtidsarkitektur, og Kvernaland stiller ut under den nordiske paviljongen. 

 

Livskvalitet, trygghet og omsorg

Kvernaland omsorgssenter er ikke en institusjon, men det er heller ikke et bofellesskap. Gjennom bevisst bruk av trematerialer og en utradisjonell utforming av rom, har Asplan Viak skapt et omsorgssenter hvor trygghet i egne boliger og ulike grader av fellesskap har stått i fokus. 
Senteret er formgitt med utgangspunkt i bolighus med tradisjonelle saltak. 4 200 m2 fordeles på 11 småhus i tre og omsorgssenteret har fått et nedskalert formspråk i dialog med omgivelsene. I utformingen av omsorgssenteret var det viktig å gi beboerne muligheten til å velge grad av sosial aktivitet og at man har visuell kontakt med fellesskapet fra sin egen omsorgsbolig.
Følelsen av trygghet skapes gjennom daglig sosial kontakt, oversiktlighet og valgfrihet. Beboerne kan velge å være alene i nærheten av andre eller de kan være i midten av fellesskapet. 
Boligene former dagliglivet til beboerne, samtidig som de er rammer for arbeidshverdagen til personalet. Utover å skape gode og trygge boliger, har det vært avgjørende å kombinere ambisjonene med et funksjonelt og effektivt bygg og romforløp for personalet. Kvernaland omsorgssenter skal presentere de optimale rammer for livskvalitet, trygghet og omsorg.

 

Nærhet til naturen

Som arkitekter og landskapsarkitekter har vi jobbet med trygghetsaspektet kombinert med romlige opplevelser, nærhet til materialer og direkte kontakt med naturen. Omsorgssenteret og de tilhørende byggene er bevisst formet slik at alle boliger og funksjoner inne har direkte kontakt med hage og uteområdene. Mellom bygningskroppen dannes små hagerom som igjen har enkel forbindelse ut i parken.
Ved omsorgsboligene har vi i første byggetrinn fått anlegge to sansehager. Den første hagen ligger sentralt og i nærkontakt med kantinen. Denne inneholder store fargerike blomsterfelt, fuglematere, fontene og kafebord.
Den andre sansehagen, er et aktivitetsrom med hevede plantekasser til bruk for beboerne. Romslige arbeidsbord og benker kan nyttes til den aktivitet som passer. Alt omgitt av bærbusker, urter og frukttrær.

Tre, rom og arkitektur

Bruk av tre i alle bygg har vært en viktig del av prosjektets arkitektoniske uttrykk helt fra konkurransefasen. Trevirke er et miljøvennlig byggemateriale gjennom hele sin livssyklus ved god detaljering og utførelse, og Time kommune var villig til å gjennomføre et kommunalt forbildeprosjekt med miljøriktige materialvalg og fremtidsrettede energiløsninger.
Vi bruker tre i boliger da tilgangen til råvarer er kortreist og god, det er lett formbart og har gode bygningstekniske og konstruktive egenskaper. Trehuset har de senere år fått en renessanse, og det er utviklet treprodukter som gir trehus en holdbarhet og vedlikeholdsfrihet på lik linje med andre mer kostbare materialer. Teknisk bygg er også oppført i tre og inneholder et forbrenningsanlegg for trepellets som varmer opp vann til gulvvarmen og bidrar til at prosjektet er klassifisert som passivhus. Bygningene er oppført i tre, har overflater av tre og varmes opp av tre.

 

Ærlige materialer

På Kvernaland er materialvalget først og fremst begrunnet med treoverflatens unike egenskaper i forhold til menneskets opplevelse av et rom. Når man nærmer seg senteret ser man en samling bygninger med ubehandlet tre i alle overflater. Når man går inn i bygningene ser man samme materialbruk i tak og vegger som fra utsiden, og det oppleves som en ærlighet i materialbruk. «What you see is what you get».
Trematerialer har egenskaper som påvirker mennesker direkte. De er beroligende som overflate, varme å ta på og balanserer luftfuktighet og lukt. Forskere har vist at et rom med overflater i tre gir brukerne lavere puls enn i et rom med for eksempel malt gips. Det mest interessante med høy grad av tre i et omsorgsbygg, er hvordan tre bidrar til å øke trygghetsfølelsen hos beboerne. Alle har et forhold til tre og det er det mest naturlige materialet vi kan omgi oss med.

 

Landskapet

Den overordnede formgivingen av området er åpent og oversiktlig. Men den bevisste variasjon i terreng og bygg er viktig for det imøtekommende og tillitsvekkende uttrykket.
Tomta ligger naturskjønt, med avgrensing mot vann på alle sider. De vakre omgivelser gir mye til omsorgsboligene, men skaper også utfordringer da det indre arealet også må håndtere oversvømmelse ved flom fra vassdraget like ved.  Store deler av tomta er derfor satt av til våtmarkspark. Parkens formgiving og oppbygging samt den åpne fordrøyningsdammen, håndterer flom fra området rundt.
Våtmarksparken har en teknisk viktig og nødvendig funksjon, men er samtidig et rekreativt og trygt område som innbyr til korte og lengre turer for beboerne og besøkendeTrematerialer har egenskaper som påvirker mennesker direkte. De er beroligende som overflate, varme å ta på og balanserer luftfuktighet og lukt.Fig. 1 Inngang
Når man åpner døren inn til boligen blir man møtt med lys og utsikt ut til den avskjermede sansehagen. Dette fullfører prinsippet om åpninger og lys i enden av alle gangarelaer, og skaper en bygning i tett relasjon til sine omgivelser.

Fig. 2 Sirkulasjon
Bad og soverom ligger side om side ut til kjøkken/allrom. Mellom disse tre funksjoner er det mye bevegelse av bruker, og det er derfor planlagt dører mellom alle disse rom. Denne løsningen gir mulighet for enkel montering av løfteanordninger med takskinne mellom seng og bad.

Fig. 3 Overdekket terasse
Fra kjøkken/allrom er det store åpninger ut til sansehagen og friområdene. Fra stuen er det en dør som fører ut til den overdekkede terrassen. Terrassen fungerer som en tørr og skjermet nisje og en beghagelig overgang videre ut i sansehagen og det åpne landskap.Vi har fått anlagt to sansehager. Den første ligger nært kantinen og inneholder store fargerike blomsterfelt, fuglematere, fontene og kafebord.  Den andre sansehagen, er et aktivitetsrom med hevede plantekasser til bruk for beboerne.

-Her får vi mot til å leve videre, STEinar Hadland (88).

Som arkitekter og landskapsarkitekter har vi jobbet med trygghetsaspektet kombinert med romlige opplevelser, nærhet til materialer og direkte kontakt med naturen.
Dette gir helhet og følelsen av tilstedeværelse for beboere i alle aldre. 
Vår viktigste erfaring fra Kvernaland er hvordan rom og materialitet oppfattes og påvirker beboerne i et omsorgsbygg. Når en beboer på over 90 år velger en bolig fremfor en annen med begrunnelse i utformingen, betyr det at arkitekturen tilfører noe i hverdagen. Det er i slike tilfeller det å være formgiver er på sitt mest givende, sier Asplan Viaks sivilarkitket, Jostein Korsnes. 

Navn: Steinar Hadland
Alder: 88 år

Hvordan trives du på Kvernaland omsorgssenter?
Dette er en fin forandring for oss ute i provinsen, jeg bor mellom Bryne og Ålgård og blir hentet hjemme på morgenen. Her er det så hyggelig og de er veldig snille her. Her får vi mot til å leve videre. Jeg bor jo alene men her blir vi godt tatt vare på og vi får hjelp med medisiner og andre ting.

Hva liker du best med å være her?
Det er veldig kjekt å være med de andre her på dagsenteret. Jeg kunne godt tenke meg å bo her, men inntil videre får jeg lov å kjøre bil så jeg klarer meg fint hjemme. Jeg har en gammel nabo som bor borte i gangen her og vi treffes stadig vekk for en prat.

Hva synes du om rom og materialbruk her på Kvernaland omsorgssenter?
Trevirke er det flotteste materialet. I gamle dager så vi på nye murhus, men vi syntes det så veldig kjølig ut. Det er mye mer liv i tre og jeg synes det er veldig fint her.
 

Navn: Renate Joerdens Serigstad
Alder: 76 år

Hvordan trives du på Kvernaland omsorgssenter? 
Vi har det så flott. Jeg må si det. De henter oss hjemme og kjører oss hit. Og kjører oss hjem når vi er ferdig for dagen her. Det er et kjempegodt sted å være for det er sosialt og koselig å være i lag i stedet for å sitte hjemme alene. Jeg er så heldig å ha en mann som lever ennå og vi er her sammen med andre. Det er et flott sosialt tilbud for oss som er gamle.

Hva synes du om rom og materialbruk her på Kvernaland omsorgssenter?
Så mye treverk synes jeg er veldig flott. Det er jo naturmaterialer og gode materialer. Det er lyst, luftig og godt å være her. Jeg er fornøyd og vi har det kjempegodt. Vil vi være litt ute, kan vi gå rett ut i hagen og lufte oss. Vi har alt vi trenger der hvor vi er.

Hvordan opplever du hverdagen på Kvernaland omsorgssenter?
Det er mange gamle og når vi er såpass langt kommet som jeg er nå så sitter mange hjemme alene. Det er og de som ikke liker å komme seg ut for de har blitt vant til å være hjemme og har ikke prøvd å reise på daglige turer. Men hadde de prøvd å komme til et sted som dette er jeg sikker på at de hadde likt seg veldig godt.
Kvernaland omsorgssenter er et viktig sted for oss. Det er et kjempetilbud og det sosiale betyr mye for oss i hverdagen. Mange enslige ville hatt godt av å komme til en slik plass som dette.
 

Foto: Sindre Ellingsen