Foto: Anders Martinsen

01

Foto: Anders Martinsen

02

Aquarama

Prosjektkategori

Bad- og idrettsanlegg, Hotell, Kontor- og forretningsbygg

Lokasjon

Kristiansand, Norge

Tidsrom

2008 - 2013

Utmerkelser

Byggeprisen 2013 (regional), nominert til Årets bygg 2013 (nasjonalt)

«Anlegget gir Kristiansand et løft. Aquarama vil gjøre folkehelsen bedre og byen mer attraktiv»

Arvid Grundekjøn,
Ordfører i Kristiansand

Asplan Viak har vært hovedrådgiver for Norges første lavenergi badeanlegg og for landets hittil største OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid), med en kostnadsramme på ca. 1 mrd. kroner.

Aquarama er på hele 42.600 kvm BTA, fordelt på svømme- og badeanlegg, treningssenter, en stor delbar idrettshall, SPA-avdeling, spisesteder, p-anlegg, samt Sørlandets største hotell. Det er Norges første lavenergi badeanlegg, og anvender fjernvarme og kjøleveksler fra 110 meters dyp ute i fjorden.

Lokalisert på en av de vakreste tomtene i regionen, Marinetomta ved bystranda, er Aquarama et komplett ressursanlegg for befolkningen. For å sikre gode brukerkvaliteter til Kristiansands eneste bystrand, er bygningsvolumet trukket tilbake fra stranden som omkranser et syd- og vestvendt offentlig felles parkareal.

 

Mesterstykket Aquarama

Asplan Viak har utviklet idretts- bade-/svømmeanlegg i Norge i 40 år, og har som mål å være den foretrukne rådgiver ved utvikling og prosjektering av de beste anleggene. Vår sivilingeniør, Eyvind Øglænd Marcussen, har tilsvarende fartstid i en bransje som stiller høye krav til spesialkompetanse. Østlandsbadet, Sørlandsbadet og Råholt bad er noen av anleggene på hans merittliste. I følge Marcussen måles suksessen etter ett kriterium.

- Besøkstall. Disse har selvfølgelig mye å si for inntektene, men har i tillegg en stor sosial effekt, og er av vesentlig betydning for folkehelsen, mener Marcussen. I løpet av 2015 anslår Aquarama å ha om lag 310 000 besøkende, ikke innberegnet treningsgrupper eller SPA-gjester.

Til glede for hele byen

Asplan Viaks rolle som hovedrådgiver i prosjektet har vært ansvarlig prosjekterende for flere fag, samt ansvarlig rådgivende ingeniør for energi og miljø. Det har blitt lagt stor vekt på gode energivurderinger fra starten, også hva angår varmegjenvinning av vann og luft. Alle byggene har også varmegjenvinning av ventilasjonsluft med en virkningsgrad på 82 prosent i snitt for hele året.

Uteanlegget til Aquarama ble i forbindelse med reguleringsarbeidene viet mye offentlig oppmerksomhet. Målet for prosjektet var at parken og uteområdene skulle bli større, bedre, mer tilrettelagt og mer attraktive til glede for hele byen. Sammen med øvrige prosjekteringsfag og entreprenør har landskapsarkitektene klart å forene de ulike elementene Aquarama består av og skapt et mangfoldig uterom som inneholder aktivitetsområder, møteplasser, tilliggende veganlegg, infrastruktur på tomten og parkanlegg.

Asplan Viak har vært engasjert i Aquarama-prosjektet siden reguleringsarbeidet startet i 2008/2009. Marcussen mener dette er nøkkelen.

- De beste referanseanleggene har blitt skapt der vi har vært engasjert fra første fase med analyser og programmering, slik som Aquarama. Da får vi muligheten til å skreddersy anleggene etter kundens behov. Og med kunden mener vi gjestene, det er jo de som er den egentlige oppdragsgiveren, sier Marcussen. Høyt besøkstall og lave driftskostnader vitner om trivsel, og et riktig utviklet prosjekt.

I 2015 mottok Marcussen Bad, Park og Idretts  hederspris, for sin innsats på fagområdet. Juryens begrunnelse lød som følger: «Han gjennomførte sitt svennestykke med Østfoldbadet, og sitt mesterstykke med Aquarama».Tomta ligger som et bindeledd mellom Kristiansands viktige og svært populære sjønære strandpromenade, og transformasjonsområde. Parkområdet er opparbeidet som et aktivt suppleringsareal for Bystranda, tilrettelagt for ballspill, lek, soling, rekreasjon og med et kompakt skateområde i søndre hjørne.

Foto: Anders MartinsenIdrettsbassenget har en størrelse på 25x50 meter og er et kombinert svømme- og stupebasseng, merket for kortbane- og langbanekonkurranser, samt flere stuphøyder, helt opp til 10 meter. Deler av bassenget har en heve- senkebunn som gjør at dybden kan tilpasses svømmeopplæring eller det kan kjøres helt opp til et tørrareal, når det trengs mer gulvareal under større stevner.

Foto: Chris AadlandFamiliebadet har 14 ulike vanntilbud; vannsklier, bølgebad, utebad, ulike badstuer, varme velværebassenger og kaldkulper. Det er plaskebassenger for de aller minste og surfemuligheter for de mer dristige. Det er også et eget helsebad-basseng, 8x12,5 meter med god temperatur som kan avgrenses fra resten av anlegget om ønskelig, og egner seg for blant annet gruppetrening. 

Foto: Chris AadlandFlerbrukshallen kan deles inn i to treningsbaner for håndball, eller som seks ulike gymsaler for Tangen VGS og Kvadraturens elever. Den skal også fungere som en arena for elitekampserier med sine 1700 sitteplasser i tribunen, VIP- og pressefasiliteter.

Foto: Anders Martinsen / Chris AadlandEt større SPA-anlegg ligger i 2. etasje i tilknytning til hovedbadet og treningsstudio. Egne terapirom med tørr og våtspa, caldarium, badstuer og Hammam er blant tilbudene.

Foto: Chris AadlandHotellet i Aquarama har fått navnet Bystranda Hotell og er Sørlandets største med ca. 229 rom og inntil 800 sengeplasser. Det er flere store rom for familier og med universell utforming. I tillegg er det a la carte restaurant, uteservering og konferanseavdeling med ulike typer møtelokaler. Sambruk med resten av anlegget er også en mulighet med tanke på messer osv.

Hovedinngangen blir fra Østre Strand gate, men med flotte muligheter for inngang til Bar og restaurant fra sjøsiden. Uteserveringen ligger med flott utsikt til havna.

Foto: Chris Aadland