Breeam

Asplan Viak tilbyr BREEAM-konsulenter

BREEAM Miljøklassifisering

BREEAM er et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy som gir en strukturert og helhetlig tilnærming til miljøaspektene i bygg- og anleggsprosjekter. Det er et effektivt verktøy, som motiverer bærekraftaspektet gjennom hele prosjektperioden - fra tidlig fase til overlevert bygg. Asplan Viak er, som en av gründerne i BREEAM-arbeidet, en ledende markedsaktør og utvikler innen dette fagfeltet.  

 

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon i et byggeprosjekt. Et BREEAM-sertifikat bekrefter og dokumenterer byggets miljøstandard gjennom et klassifiseringsnivå.
Metodikken sikrer samordning av ulike aktører i byggeprosjekt, samt integrerer og forankrer gode miljøbeslutninger i alle ledd og til riktig tid.

BREEAM dokumenterer egenskaper som ledelse, helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning.

BREEAM er for store og små virksomheter, samt prosjekter fra alle deler av bygg- og eiendomssektoren der miljø er i fokus.

 

BREEAM-klassifiserte byggeprosjekter oppnår:

 • Høyere markedsverdi
 • Økt brukertilfredshet 
 • Godt dokumentert prosjekteringsprosess
 • Miljøeffektiv design med lave kostnader
 • Dokumenterte bruksegenskaper knyttet til helse, inneklima og funksjonalitet
 • Redusert energiforbruk og redusert miljøbelastning knyttet til materialer, avfall, farlige stoffer og transport
 • Økt verdi i form av lavere driftskostnader, økt leietagerpreferanse og økt betalingsvilje 
 • Redusert finansiell risiko

Asplan Viaks BREEAM-kompetanse

Asplan Viak har flere godkjente BREEAM-revisorer (assessorer) og godkjente Akkreditert Profesjonell-personer (BREEAM-AP). Vi tilbyr rådgivning innenfor BREEAM-sertifisering og vurdering/ tidligfase-analyse av miljøaspekter i utvikling av bygg og store næringsområder.

BREEAM-AP er rådgiver, koordinator og prosessdriver for BREEAM-arbeidet i prosjektet. BREEAM-AP skal gi støtte til prosjektgruppen og prosessen, bidra til å sette mål og dokumentere løsninger slik BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon. Prosjekter med en BREEAM-AP, som er engasjert tidlig i prosessen sikrer høyt miljøfokus i alle faser av prosjektet og honoreres for dette med BREEAM-poeng.
 

BREEAM-revisor skal revidere dokumentasjon og være prosjektets kontaktperson mot NGBC og BRE. I tillegg kan våre revisorer bidra med generell kunnskap om BREEAM, avklare forhold knyttet til manualen og basert på erfaring etablere gode rutiner og dokumentasjonsstruktur for en smidig og effektiv prosess frem mot endelig godkjent sertifisering. Endelig sertifikat blir utstedt på grunnlag av revisors revisjonsrapport.
 

Miljø- og energifagspesialister for generell rådgivning og/eller utarbeidelse av BREEAM fagrapporter innen blant annet økologi, hydrologi, støy, energi, LCC, LCA og miljøvurdering av materialer.

 

Sigrid Strand-Hanssen Sigrid Strand-Hanssen
Avdelingsleder Energi og miljø
T: +47 465 05 299
E: sigrids.hanssen@asplanviak.no

OM BREEAM (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method )
 

 • BREEAM er verdens ledende og eldste miljøklassifiseringsverktøy for bærekraftige bygg. 
   
 • BREEAM ble lansert i England i 1990 av Building Research Establishment, (BRE). 
   
 • BREEAM-NOR (2011) er den norske tilpasningen av BREEAM.
   
 • Den norske byggenæringen har stått bak utviklingen av BREEAM-NOR som er eid av Norwegian Green Building Counsil (NGBC).
   
 • BREEAMs fem klassifiseringsnivå - fra det laveste;
  Pass, Good, Very Good, Excellent og til det det høyeste Outstanding