Digital workshop: Hvordan kan vi bli bedre på naturbaserte løsninger for klimatilpasning?

12. Oktober 2020 ,
Naturbasert overvannshåndtering i Deichmans gate, Oslo. Vann fra takflater og gate ledes til regnbed der det langsomt infiltreres. Foto: Åse Holte, Asplan Viak

Naturbasert overvannshåndtering i Deichmans gate, Oslo. Vann fra takflater og gate ledes til regnbed der det langsomt infiltreres. Foto: Åse Holte, Asplan Viak

Hvordan kan vi bli bedre på naturbaserte løsninger for klimatilpasning?

Det spørsmålet trenger vi hjelp til å besvare. I et stadig villere og våtere klima trenger vi nye måter å tenke klimatilpasning på. Fram mot 2050 vil vi oppleve stadig mer ekstremvær også her til lands. Vi vil få økende utfordringer med nedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo, temperatur, skred og tørke. Naturbaserte løsninger kan bli ett av de viktigste våpnene i kampen for å håndtere effektene av de eskalerende klimaendringene.

 

Hva er så naturbaserte løsninger? Hittil har vi forsøkt å «bygge oss ut av problemene» med stadig flere tekniske løsninger når naturen har utfordret oss og vår evne til å tilpasse oss den. Vi er nødt til å tenke nytt. Vi må jobbe på lag med naturen, ikke mot den, skal vi klare å håndtere effektene av de menneskeskapte klimaendringene. Det er i korte trekk naturbaserte løsninger for klimatilpasning.

 

Oppskriften ligger allerede på bordet så å si. Planretningslinjene er tydelige (Statlige planretningslinjer for klimatilpasning, 2018; NOU 2015:16 Overvann i byer, 2015). Men det fungerer ikke godt nok i praksis. Derfor har Miljødirektoratet gitt Asplan Viak i oppdrag å finne ut av hvorfor det er slik, og hva vi sammen kan gjøre slik at teori og praksis blir to sider av samme sak. Vi inviterer derfor noen sentrale aktører innenfor dette sakskomplekset. Vi ønsker å høre deres erfaringer og diskusjoner både rundt hva som fungerer, og det som ikke fungerer – politisk så vel som administrativt og praktisk.

 

Og kanskje viktigst; hva vi kan gjøre for å få dette til på bakken i hele landet – lokalt, der vi alle bor og ferdes.
 

Påmelding
Det er påmelding til arrangementet, og påmeldingsknappen og link til møtet finner dere under praktisk informasjon på denne web-siden. 


Ny informasjon
 

Av hensyn til brukeropplevelsen har vi valgt å gjøre workshop om til et «vanlig» møte i Teams. Dette gir deltagerne bedre muligheter for aktiv deltagelse. Alle påmeldte vil få nødvendig informasjon på e-post i løpet av fredag 9.10.20. Vi beklager om dette gir utfordringer for deg, men for oss er det vesentlig at dere får mulighet til å melde fra om tekniske problemer – eller gode innspill. For å hindre at denne endringen gir for mye støy, ber vi om at alle tilslutter seg møte med dempet mikrofon og avslått kamera.

NB! Vi i Asplan Viak kan av kapasitetshensyn kan måtte prioritere påmeldinger fra offentlig virksomhet, forskningsinstitusjoner, konsulenter og entreprenører, og at påmelding ikke garanterer at en får delta.


VELKOMMEN TIL WEBINAR!