Webinar: Kristian August gate 13 - Flerfunksjonelle blågrønne tak og ombruk av materialer

20. Oktober 2020 ,
Kristian Augusts gate 13, Oslo. Illustrasjon: MAD arkitekter

Kristian Augusts gate 13, Oslo. Illustrasjon: MAD arkitekter

Kristian Augusts gate 13 er Oslo's det første ombruksbygget utviklet av Entra Eiendom til kontorhotell, basert på en ombruksprofil. Bygget er støttet av FutureBuilt, gjennom programmet for sirkulære bygg.

 
Bygget er prosjektert med blågrønne tak og takterrasser som skal etableres våren 2020. Vegetasjonen skal bestå av over 50 norskproduserte arter, hvorav de fleste har stor verdi for pollinerende insekter. Plantene er spesielt utvalgt for krevende miljøer, og antas å klare seg bra under de tøffe forholdene på tak og takterrasser. Alle plantene er produsert ved norske planteskoler. Det er utviklet løsninger for overvann som håndterer 20 års regnhendelser ved bruk av blågrønne tak både intensive og ekstensive. I tillegg skal det benyttes ombruksmaterialer på alle terrassegulv og gjenbruksmaterialer i plantekasser og benker. Tverrfaglig samarbeid mellom Landskap, Breeam økolog, VAO, Energi og Miljø, Bergknapp, Protan, Insenti og MAD arkitekter m.fl. har vært viktig for å løse prosjektets kompleksitet og gi rom for nyskapende løsninger. 

Landskapsarkitekt Janicke Ramfjord Egeberg fra Asplan Viak vil fortelle om prosjektet Kristian Augusts gate 13. Hennes rolle i prosjektet har vært fagansvarlig, prosjekterende landskapsarkitekt og ansvarlig for byggeoppfølging.


Webinaret er åpent for alle og du kan delta via Teams-linken her.

Det vil bli gjort opptak av webinaret.