Webinar: Klimakost – klimaregnskap for kommuner, bedrifter og organisasjoner

22. September 2020 ,

Christian Solli fra avdeling Energi og miljø i Asplan Viak holder et webinar om Klimakost.

Klimakost (www.klimakost.no ) er Asplan Viaks egenutviklede verktøy for klimaregnskap på organisasjonsnivå. Webinaret gir en enkel innføring i hvordan verktøyet er bygget opp og hvordan det kan hjelpe organisasjoner med å lage et klimaregnskap for sin virksomhet. Presentasjonen viser også eksempler på hvordan analysene kan brukes i videre arbeid med å redusere klimafotavtrykket.


Webinaret er åpent for alle og du kan delta via Teams-linken her.

Det vil bli gjort opptak av webinaret.

OPPTAK FRA ASPLAN VIAK WEBINARER 

Høyhustrilogien Del 1 – 16. april 2020
Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.

Høyhustrilogien Del 2 – 7. mai 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.

Høyhustrilogien Del 3 – 4. juni 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.