Webinar 19. og 20 mai: Klimakrav i offentlige anskaffelser

19. Mai 2020 ,

Utbruddet av koronaviruset har ført til behov for statlig krisehjelp til næringslivet og en oppfordring til økt aktivitet i offentlig sektor. Kan vi risikere at krisepakker går på bekostning av klimaet? Bevissthet rundt klimavennlige innkjøp er nå viktigere og mer aktuelt enn noen gang.


Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt på en god måte og gjennom det bidra til at vi når lavutslippssamfunnet i 2050. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av vare og tjenester. Hvordan kan dette gjøres og hvilke verktøy finnes?

Ettersom vårt planlagte seminar i Bergen i mars ble avlyst, inviterer Asplan Viak, KLP, Klimapartnere og Advokatfirmaet Thommessen nå til et praktisk, lærerikt og inspirerende webinar i to deler. Temaet er håndtering av miljøpåvirkning, klimavennlige løsninger og klimarisiko i offentlige anskaffelser. Seminaret passer for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden.
 

Klikk her for påmelding og deltakerlenke

Det vil være mulighet til å delta på hele eller deler av programmet ved å logge seg inn og ut av webinarrommet.

 

Agenda

TIRSDAG 19. MAI | 10.00-11.30

10.00-10.05: Velkommen

10.05-10.30: Hva betyr klimarisiko? | Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar, KLP

10.30-10.50: Grønare utbyggingsprosjekt i Vestland - anskaffelse og samspel på Kaupanger | Tage Rickard Sundell, prosjektleder og fagansvarlig miljø, Vestland Fylkeskommune

10.50-11.10: Grønn anskaffelse – eksempler og tips fra entreprenør til oppdragsgivere | Anette Moritz, miljøsjef, Veidekke

11.10-11.30: ISO-standard for bærekraftig innkjøp | Kjersti Larsen, teamleder, Framtiden i våre hender

ONSDAG 20. MAI | 10.00-11.30

10.00-10.05 Velkommen

10.05-10.35: Lærdom fra Fosen-saken: Slik lykkes du med miljø som tildelingskriterium | Wenche Sædal, senioradvokat, Thommessen

10.35-10.50: Grønne offentlige anskaffelser - utfordringer og løsninger | Michael M. Jenssen, rådgiver for energi og miljø, Asplan Viak

10.50-11.10: Vann på ville veier | Kim Haukeland Paus, Dr.ing va-teknikk, Asplan Viak

11.10-11.30: Den grønne innkjøpsmuskelen i Klimapartnere | Helene Frihammer, leder Klimapartnere Vestland