Halvdagsseminar i Bergen: Klimakrav i offentlige anskaffelser

08. Mai 2020 ,

Asplan Viak, KLP, Klimapartnere Vestland og Advokatfirmaet Thommessen inviterer til et praktisk, lærerikt og inspirerende halvdagsseminar om håndtering av miljøpåvirkning, klimavennlige løsninger og klimarisiko i offentlige anskaffelser. Seminaret passer for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden.


Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt på en god måte og gjennom det bidra til at vi når lavutslippssamfunnet i 2050. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av vare og tjenester. Hvordan kan dette gjøres og hvilke verktøy finnes?

Hovedtemaene vi vil ta for oss i dette halvdagsseminaret er anskaffelser innen bygg/anlegg og transport. Vi vil også se på det rettslige handlingsrommet ved bruk av klima og miljø som tildelingskriterium.

 

PROGRAM

Registrering og frokost fra kl 08:00, faglig program starter kl 08.30.


Hva betyr klimarisko?
Lars Erik Mangset, seniorrådgiver Ansvarlige investeringer, KLP

Vann på ville veier
Ingrid Birkeland, seniorrådgiver Vann og miljø, Asplan Viak

Grønne offentlige anskaffelser – Utfordringer og løsninger
Michael M. Jenssen, rådgiver Energi og miljø, Asplan Viak

Grønare utgyggingsprosjekt i Vestland – Anskaffelse og samspel på Kaupanger
Tage Rickard Sundell, prosjektleder og fagansvarlig Miljø, Vestland fylkeskommune

Hvordan oppnå nullutslipsshurtigbåter?
Einar Aalen Hunsager, spesialrådgiver Klima og mijø, Skyss
Åshild Sandøy, spesialrådgiver/jurist, Skyss

Lærdom fra Fosen-saken – Slik lykkes du med miljø som  tildelingskriterium
Wenche Sædal, senioradvokat Thommessen

Lunsj og minglingPÅMELDING

Meld deg på her

 

NB! På grunn av utbredelse av koronaviruset i Norge ønsker arrangørene å ta en føre var-holdning og utsette arrangementet fra 13. mars til ny dato 8. mai 2020 – med forbehold. Alle påmeldte vil motta ny invitasjon når det nærmer seg.