Frokostseminar i Kristiansand: Hvordan løser vi ekstremnedbør og naturmangfold i et bymiljø?

31. Januar 2020 ,
Vega Scene. Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2019. Dronefoto: Asplan Viak

Vega Scene. Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2019. Dronefoto: Asplan Viak

Mer ekstremnedbør vil utfordre våre eksisterende og fremtidige utbyggingsprosjekter. På dette frokostseminaret viser vi forslag til løsninger for overvannshåndtering, som samtidig ivaretar gode utearealer.

 

PROGRAM

08.00 Frokost og mingling

08:15 Velkommen

08:20 Kan grønne tak hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldskrisa
?
Vi viser eksempler fra bl.a. Vega Scene i Oslo som er prosjektert med et blågrønt tak der det er plantet over 20 arter hjemmehørende i Oslo-området. 
v/ Rune Skeie, landskapsarkitekt med spesialkompetanse på utvikling av flerfunksjonelle blågrønne strukturer, Asplan Viak.


09:00 Overvann i planprosessen 
v/ Christian Fagge, Asplan Viak

09:15 Gode eksempler på uteområder med fordrøyningseffekt.
v/ Ida Helen Tørud, Asplan Viak

09:25 Oppsummering og avslutning
 

Velkommen til en innholdsrik start på dagen i våre lokaler i Kristiansand! Det serveres lett frokost med drikke.