Moldeprosessdagene 2019

24. April 2019 ,
Moldeprosessdagene

Moldeprosessdagene

Vi ønsker velkommen til Moldeprosessdagene 2019, onsdag 24. og torsdag 25. april. Moldeprosessdagene er et møtested for de som eier og driver Moldeprosessanlegg. Formålet er å utveksle erfaringer, få faglige innspill og treffe kolleger fra andre anlegg.


PROGRAM

ONSDAG 24. APRIL

09.30 Velkommen

09.45 Nytt siden sist fra alle anleggene 
v/ Alle/ordstyrer

11.00 Pause

11.20 Nytt siden sist fortsetter

12.00 Orientering om Hurdalssjøen vba
v/Asle Flatin, Asplan Viak

12.30 Slamavvanningen på Hurdalssjøen vba
v/ Elisabeth Elgsæter, Asplan Viak

13.00 Lunsj på hotellet​

14.00 Planlegging og bygging av Hurdalssjøen vba
v/ Ingar Tranum, Ullensaker kommune

14.30 Buss fra hotellet til Hurdalssjøen vba, omvisning

17.30 Retur til hotellet

19.30 Middag på hotellet


TORSDAG 25. APRIL​

08.30 Behandling av slam og spylevann
v/ Jon Brandt, Asplan Viak

09.00 Utredning av slamavvanning ved harstad vba
v/Elisabeth Elgsæter

09:30 Erfaringer fra pilotforsøk i Asker og Bærum
v/ Karin Ugland Sogn, Asker og Bærum vannverk

10.00 Pause

10.20 Optimalisering av drift på eldre anlegg
Paula Pellikainen, Bergen vann

10.50 Driftsinstruksen ved Hurdalssjøen (ikke fastsatt)
v/ Asle Flatin, Asplan Viak

11.20 – Ikke fastsatt

11.50 Pause

12.10 Jernklorid: lagring – stabilitet – utfellinger. Materiale i lagertanker m.m.
v/Morten Tømmernes, Kemira

12.40 Antrasitt som avfall

13.00 Lunsj på hotellet

14.00 Pilotforsøkene med filtermasser på HIAS 
v/ Torgeir Saltnes, HIAS

14.30 Ny vannforsyning Oslo – Verdens største Moldeprosessanlegg
v/ Thomas Frydenberg, Oslo VAV

15.00 Slutt