Kurs i SimaPro - våren 2019

06. Mai 2019 ,

Asplan Viak inviterer til kurs i SimaPro.


PROGRAM

Mandag 6. mai
09.00 – 09.30 Velkommen og mingling/opprigging
09.30 – 10.30 Introduksjon til LCA
10.30 – 12.00 LCA med SimaPro
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 15.30 Praksis: Modellering i SimaPro
15.30 – 16.00 Gjennomgang av oppgave            
    

Tirsdag 7. mai
09.00 – 10.00 Teori: Avansert modellering i SimaPro
10.00 – 11.00 Praksis: Utdeling og gjennomgang av kursoppgaver
11.00 – 12.00 Praksis: Avansert modellering i SimaPro
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 15.00 Praksis: Avansert modellering i SimaPro
15.00 – 16.00 Presentasjon av case, diskusjon

 

Små endringer i programmet kan forekomme.