Halvdagsseminar: Klimakrav i offentlige anskaffelser

02. Desember 2019 ,

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.


Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt på en god måte gjennom å bidra til at vi når lavutslippssamfunnet i 2050. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Hvordan kan dette gjøres og hvilke verktøy finnes?

Asplan Viak, KLP og Thommessen inviterer til et praktisk, lærerikt og inspirerende halvdagsseminar om håndtering av miljøpåvirkning, klimavennlige løsninger og klimarisiko i offentlige anskaffelser. Seminaret passer for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden.
 

PROGRAM

08.00 Frokost og registrering


08.30 Velkommen

08.45 Hva betyr klimarisiko?
Lars Erik Mangset, seniorrådgiver ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning

09:00 Ulike klimarisikofaktorer som berører offentlige anskaffelser.
Torunn Brånå // Fagansvarlig grønn finans // KBN

09.15 Vann på ville veier.
Kim Haukeland Paus // Dr.Ing VA-Teknikk – vann og miljø // Asplan Viak

09.30 Pause

09.40 Innovative anskaffelser, med eksempel fra innkjøpsprosessen på Oksenøya senter.
Kristin Fagerhaug // Eiendomssjef // Bærum kommune

10.00 Grønn innkjøpsmakt gjennom kontrakter | Utslippsfri 2028
Marit Elin Leite // Direktør innkjøp // Ruter

10.20 Halden kommune skal bli Norges smarteste kommune | Hvordan gjøre de smarte anskaffelsene?
Øyvind Andre Grandahl // Kst leder for kommunikasjon og digitalisering // Halden kommune

10.40 Grønne offentlige anskaffelser – utfordringer og løsninger.
Michael M. Jenssen // Rådgiver – energi og miljø // Asplan Viak

11.00 Lærdom fra Fosen-saken | Slik lykkes du med miljø som tildelingskriterium.
Wenche Sædal // Senioradvokat // Thommessen

11.30 Lunsj og mingling


MELD DEG PÅ HERAsplan Viak
er et av Norges største rådgivende ingenør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Asplan Viak har også lang erfaring med utforming av veiledere innen anskaffelser, og vil i dette seminaret fokusere spesielt på hvordan utforme bærekraftige anskaffelser innen transportnæringen og bygg- og anleggsbransjen. Kontaktperson: Magni Fossbakken, seniorrådgiver, Energi og miljø.

KLP er Norges største pensjonsselskap. Verdens klimaendringer kan påvirke verdien av KLP’s investeringer. Det er en av mange grunner til at KLP er opptatt av hvordan selskapet selv, og næringslivet generelt, kan bidra til å møte de store klima- og miljøutfordringene verden står overfor. For å hjelpe flere i gang har KLP bidratt i utarbeidelsen av rapporten “Hvordan møte klimarisiko” sammen med Norsk klimastiftelse. Kontaktperson: Petter Natås, rådgiver Klima og miljø. 

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer. Som rådgiver for norsk næringsliv ønsker Thommessen å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Thommessens advokater er gode strategiske rådgivere når næringslivet trenger bistand til å håndtere både risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer og andre aspekter ved bærekraftig utvikling. Kontaktperson: Wenche Sædal, senioradvokat.