Frokostseminar Skien - Visualisering og analyse ved bruk av GIS, BIM, VR og droner

15. August 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

I de fleste prosjektene Asplan Viak jobber med, står visualisering og analyse sentralt for å gi best mulig beslutningsgrunnlag til våre oppdragsgivere. Godt datagrunnlag og avansert programvare gir oss mulighet til å lage gode informasjonsprodukter både i 2D og 3D enten det gjelder stor-skala områdeanalyser for utbyggere, små og store reguleringsplaner, eller komplekse modeller for bygg- og infrastrukturprosjekter. Våre løsninger hjelper både private og offentlige utbyggere, kommuner og publikum til bedre forståelse og felles situasjonsbilde.

Meld deg på vårt frokostseminar for å lære mer om hvordan vi bruker Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Building Information Model (BIM), Virtual Reality (VR) og droner til å bistå våre oppdragsgivere med løsninger som hjelper dem til å ta bedre beslutninger, dempe konfliktnivå og effektivisere saksbehandlingen i både store og små prosjekter.


PROGRAM

07.45 – 08.10  Enkel frokostservering og mingling

08.10 – 08.20 Kort presentasjon av Asplan Viaks Skienkontor

08.20 – 09.00 Analyser og effektiv visualisering i GIS

09.00 –10:00  Bruk av droner, BIM og VR i analyser, visualisering.
Dere får muligheten til å teste VR-utstyret gjennom prosjektene våre Powerhouse Telemark og Prestejordet boligprosjekt

 

Ta gjerne kontakt med våre foredragsholdere etter oppsatt program.
 

VELKOMMEN!