Frokostseminar: Skaper vi rettferdige byer og steder? - Sosiokulturelle stedsanalyser er en viktig nøkkel for å skape mer sosialt bærekraftige byer og steder

12. Juni 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

For å forstå hva det er som skaper et sted holder det ikke med fysisk stedsanalyse alene. Hvordan aktørene bruker stedet, hvilke forestillinger de har og hvilke interesser som er knyttet til det er viktig kunnskap for å utvikle gode steder for de som bor der og bruker det.

Interessert i å høre mer om hvordan man gjennomfører en sosiokulturell stedsanalyse og hva slags verdi det kan gi? 

Kom på frokostmøte til Asplan Viak i Kongens gate 1 i Oslo den 12. juni kl 8.00.


PROGRAM

08.00 - Frokost

08.30 - Velkommen!
v/Karoline Birkeli-Gauss og Hanna Breistrand fra Asplan Viak

08.45 - Om sosiokulturelle stedsanalyser.
v/ Forsker Ingar Brattbakk, AFI, OsloMet

09.00 - Plan- og bygningsetaten om sosiokulturelle stedsanalyser
v/ Andreas Vaa Bermann, Oslo kommune

09.15 - Utvikler sin erfaring med bruk av sosiokulturelle stedsanalyser
v/Bjørn Lind, Veidekke Eiendom AS

09.30 - Diskusjon og spørsmål fra salen

10.00 - Programmet er ferdig


VELKOMMEN!​