Frokostseminar – Rehabilitering av eksisterende bebyggelse med fokus på brann og byggesak

03. Oktober 2019 ,
Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland

Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland

Hvilke utfordringer og krav støter man på med hensyn til krav i Plan og bygningsloven og øvrig offentlig regelverk. Hvordan ivareta brannsikkerhet på en rasjonell måte? Bli med på vårt frokostseminar hvor vi vil belyse disse temaene.


PROGRAM


08.00 – 08.25 Frokost serveres i våre lokaler
 

08.15 – 08.25 Velkommen - en presentasjon av Asplan Viak 
v/ Tore Henrik Erichsen, Asplan Viak AS

 

08.25 – 09.05 Ombygging - Hvordan sikre en rasjonell og forutsigbar byggesak? 
v/ Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

  • Hvordan kan byggherre sikre en rasjonell og forutsigbar byggesak ved ombygninger og rehabilitering?
  • Hva må byggemeldes?
  • Fravik fra TEK

 

09.05 – 09.30 Ombygging – Branntekniske løsninger
v/Hans Christian Jacobsen, Asplan Viak AS

  • Hvordan finne rasjonelle gode branntekniske løsninger ved ombygging og/eller bruksendringer?

 

09.30 – 09.45 FRIC: FIRE RESEARCH AND INNOVATION CENTRE
Anne Steen-Hansen, Professor ved NTNU /RISE: Presentasjon FRIC

 

09.45 – 10.00 Dokumentasjon av eksisterende konstruksjoner
v/ Robert Olofsson, RISE                

  • Dokumentasjon av eksisterende konstruksjoner gjennom ad hoc prøving i brannlaboratorium

 

10.00 – 10.20 Case: Fjordgata 1, Trondheim. Kartlegging av godkjent bruk.
v/ Morten Svarstad, Asplan Viak

 


VELKOMMEN!