Frokostseminar: Bærekraft og klima - miljømerking, miljøsertifisering og grønne tak

06. Februar 2020 ,
Reinventing Cities. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.

Reinventing Cities. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.

Vestfold har som mål å redusere klimautslipp med 40 % innen 2030. For å nå dette målet må blant annet byggebransjen jobbe aktivt og tilegne seg kunnskap på flere delområder. Som en av Norges fremste rådgivere innen bærekraft ønsker Asplan Viak å dele kunnskap om hvordan byggebransjen kan bidra til reduserte utslipp og mer miljøvennlig eiendomsutvikling. Tema for dette frokostmøtet er miljømerking, miljøsertifisering og grønne tak.

 

PROGRAM

08.30 Frokost og mingling
 

08.45 Kontorleder ønsker velkommen
 

08.50 Miljøkrav i byggeprosjekter:

Det finnes flere ulike miljøsertifiseringsordninger.

  • Vi tar en overordnet gjennomgang av miljøsertifiseringsordningene BREEAM, WELL og Svanemerket.
  • Vi drøfter fordeler og ulemper med de ulike ordningene. 
  • Vi ser på andre aktuelle miljøkrav som finnes. 

Vi åpner for diskusjon – hvordan kan miljømerking redusere klimagassene og hvilke fordeler ligger i et «miljøbygg»?

v/ Geir Tore Møgedal, Sivilingeniør/Gruppeleder energi og miljø, Asplan Viak.
 

10.00 Mingling
 

10.10 Kan grønne tak hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldskrisa?

Vi ser på innovative løsninger for overvannshåndtering og sikring av naturmiljø/biologisk mangfold som del av by- og eiendomsutvikling. Vi viser eksempler fra blant annet Vega Scene i Oslo som er prosjektert med et blågrønt tak der det er plantet over 20 arter hjemmehørende i Oslo-området. ​​​

v/ Rune Skeie, landskapsarkitekt med spesialkompetanse på utvikling av flerfunksjonelle blågrønne strukturer, Asplan Viak.
 

10.50 Oppsummering og vel videre.
 

Velkommen til en innholdsrik start på dagen i våre lokaler i Tønsberg! Det serveres lett frokost med drikke.