Arendalsuka 2019 - Arrangement 1: Kan god stedsutvikling utjevne forskjeller og gjøre oss friskere?

14. August 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Arrangør: Asplan Viak, Klimapartner, Norsk Eiendom, OBOS, Kristiansand Kommune

Sosial bærekraft - mer enn bare symbolpolitikk?
Fra forkningen vet vi at nærmiljø og utforming av stedene der vi bor påvirker liv og helse. I dette arrangementet spør vi utviklere, kommuner og politikere hva de gjør i dag og hva de må gjøre bedre for å sikre at byene og stedene våre utformes på en måte som bidrar til mindre sosial ulikhet og bedre helse.

Hva er problemet og kan stedsutvikling bidra til løsningen?
Vi har spurt spesialister om hvorfor det er viktig å lykkes med sosial bærekraft

Hvordan jobber utviklere og kommuner med sosial bærekraft i dag?
Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen fra OBOS, Plan- og bygningssjef Venke Moe fra Kristiansand kommune og postdoktor i sosiologi Jørn Ljunggren fra Universitet i Oslo innleder om sosial bærekraft.

Debatt - virkemidler og politisk vilje
I panelet stiller ordførerkandidat i Stavanger Mímir Kristjánsson (Rødt), ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (Høyre), varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam (A), ordfører i Kristiansand Harald Furre (H), daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer og fagansvarlig sosial bærekraft i Asplan Viak Karoline Birkeli-Gauss.

Medvirkende
• Elisabeth Heggelund Tørstad, Administrerende direktør, Asplan Viak
• Åge Pettersen, Kommunikasjonsdirektør, OBOS
• Jørn Ljunggren, Postdoktor i sosiologi, Universitet i Oslo
• Lisbeth Hammer Krog, Ordfører i Bærum, Høyre
• Mímir Kristjánsson, Ordførerkandidat i Stavanger, Rødt
• Venke Moe, Plan- og bygningssjef, Kristiansand Kommune
• Netten Østberg, Fagdirektør, Plan og arkitektur, Asplan Viak
• Thor Olaf Askjer, Daglig leder, Norsk Eiendom
• Kamzy Gunaratnam, Varaordfører i Oslo, Arbeiderpartiet
• Karoline Birkeli-Gauss, Fagansvarlig sosial bærekraft, Asplan Viak
• Harald Furre, Ordfører i Kristiansand, Høyre