"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

13. Februar 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Hvordan tilrettelegge for samskaping, mangfold og eksperimentering i nye byggeområder? Du er invitert til en ettermiddag med innlegg, diskusjon og mingling i Kongens gate 1.

De økonomiske forskjellene mellom oss øker, men naturen er allerede presset over sin bæreevne. Dette tvinger oss til å få stadig mer ut av mindre ressurser. Når det skal tilrettelegges for framtidens bærekraftige boområder, er det viktig at klima- og miljøpolitikken ikke går ut over den sosiale boligpolitikken. Bærekraftige byer er avhengige av at hensyn til miljø, samfunn og økonomi spiller på lag. For å oppnå dette må vi utforske nye måter å dele og samarbeide på, slik at ikke effektivisering går på bekostning av en inkluderende, variert og mangfoldig by.
 

Program

Dørene åpner klokka 15.

Deretter får vi innlegg fra bl.a. Jan Albrechtsen (Tegnestuen Vandkunsten, DK), Peter Munthe-Kaas (Nyforbyelse, DK), Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm) og Anne Dubrau (Vollebekk fabrikker), samt Hans Baalerud, Erik Plathe, Leif Christian Jensen og Haakon Haanes (alle fra Asplan Viak). Felles samtale blir ledet av Karoline Birkeli-Gauss (Asplan Viak)

Etter fagprogrammet blir det mingling, bar og enkel servering.
 

Bakgrunn

Oslo kommune peker på byens randsone og Hovinbyen spesielt som sted for framtidens byutvikling. Gjennom URBACT «sub>urban. Reinventing the fringe» har flere spennende pilotprosjekter og nye samarbeid blitt initiert. I ett av disse pilotprosjektene utarbeidet Asplan Viak en mulighetsstudie for hvordan man kan få mer ut av å tenke sambruk mellom eksisterende og nye funksjoner, men også mellom bebyggelse og landskap. Gjennom en annen pilot oppstod Vollebekk fabrikker, hvor merverdi skal skapes gjennom beboermedvirkning og tilrettelegging for nedenfra-initiativer. Hvordan posisjonerer Oslos eiendomsutviklere seg i denne utviklingen? Sitter de på gjerdet, eller leder de an? Aspelin Ramm er blant de som heller vil løpe foran. I København har Peter Munthe Kaas (DK) jobbet i årevis med en eksperimentell, inkluderende tilnærming til byutvikling, blant annet gjennom «Skab din by» (2012), mens Tegnestuen Vandkunsten (DK) i ferd med å realisere et framtidsrettet byggfellesskap i Køge utenfor København, drevet fram av et samarbeid mellom beboere, arkitekter og utbyggerne. Dette er noen av temaene vi vil høre mer om, i en kveld som vi håper vil inspirere til flere forsøk på å skape bærekraftige og mangfoldige boområder i framtidens Oslo!

OPPTAK FRA ASPLAN VIAK WEBINARER 

Webinarserie om bærekraft: Klimakost – klimaregnskap for kommuner, bedrifter og organisasjoner – 22. september 2020

Webinaret gir en enkel innføring i hvordan verktøyet Klimakost er bygget opp og hvordan det kan hjelpe organisasjoner med å lage et klimaregnskap for sin virksomhet. 

 

Høyhustrilogien Del 1  – 16. april 2020
Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.

Høyhustrilogien Del 2 – 7. mai 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.

Høyhustrilogien Del 3 – 4. juni 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.