Lær hvordan du kan gjøre dine egne LCA-beregninger i SimaPro

22. Mai 2018 ,

Vi avholder kurs i bruken av LCA-programvaren SimaPro. Kurset tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå, slik at det egner seg både for nybegynnere og personer som har mer erfaring med programmet, men som ønsker å bruke programmet på en mer avansert måte eller trenger en oppfrisking/kick start igjen. Det er også mulig å få oppfølging og tips i sine egne prosjekter.


Kursavgiften er 15 000,- eks.mva. og inkluderer en midlertidig kurslisens på programmet samt lunsj begge dager.

PROGRAM

Tirsdag 22. mai
09.00 – 09.30 Velkommen og mingling/opprigging
09.30 – 10.30 Introduksjon til LCA
10.30 – 12.00 LCA med SimaPro
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 15.30 Praksis: Modellering i SimaPro
15.30 – 16.00 Gjennomgang av oppgave                 

Onsdag 23. mai
09.00 – 10.00 Teori: Avansert modellering i SimaPro
10.00 – 11.00 Praksis: Utdeling og gjennomgang av kursoppgaver
11.00 – 12.00 Praksis: Avansert modellering i SimaPro
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 15.00 Praksis: Avansert modellering i SimaPro
15.00 – 16.00 Presentasjon av case, diskusjon