Lunsjseminar: Hvordan gjennomføre kommunale prosjekter?

12. April 2018 ,
Foto: Abels hus, Trondheim. Illustrasjon: NSW Arkitekter/NCC/KLP Eiendom

Foto: Abels hus, Trondheim. Illustrasjon: NSW Arkitekter/NCC/KLP Eiendom

Hvordan organisere og gjennomføre kommunale prosjekter på en effektiv måte i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser? En innføring i aktuelle prosjektmodeller, strategi for kontrahering av rådgivere og entreprenører og regelverket for offentlig anskaffelser.

 

Asplan Viak AS inviterer med dette til lunsjseminar i våre kontorer i Abels hus i Trondheim.

Små og mellomstore kommuner gjør ikke store investeringer hvert år og kan derfor som regel ikke ha en fast fagstab med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre disse uten bistand.

Gjennom seminaret vil vi belyse hvilke prosjektmodeller som kan være egnet og hvordan prosessen kan planlegges med hensyn til både å engasjere rådgivere og kontrahere entreprenører.

Du er velkommen til å delta på seminaret. Send gjerne invitasjonen videre til en kollega og/eller eventuelle samarbeidsparter i andre kommuner som du tror kan være interessert.

 

PROGRAM

10.45 – 11.30  Lunsj serveres i våre lokaler
 

11.15-11.30  Velkommen – En presentasjon av Asplan Viak  
Tore Henrik Erichsen, Asplan Viak AS.
 

11.30-11.45  Prosjektorganisering - Hvordan komme i gang. Aktuelle modeller for gjennomføring.
Gisle Elnan, Asplan Viak AS.
 

11.45-12.00  Gjennomføring av konkurranser i kommunale prosjekter. Hvordan få riktig leverandør
Bente Størseth Møller, Asplan Viak AS.
 

12.00-12.15: Pause / Kaffe
 

12.15 -14.30: Anskaffelsesforskriften og Forsyningsforskriften    
Hvordan velge riktig entreprenør/leverandør? Hvilket handlingsrom gir forskriftene?

  • Forsyningsforskriften gir større handlingsrom enn anskaffelsesforskriften - Hvilken av forskriftene gjelder for den aktuelle anskaffelsen?
  • Høyere terskelverdier enn før - Hvilket handlingsrom har kommunen under terskelverdiene?
  • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier – hvilket handlingsrom kan kommunen skape?
  • Rammeavtaler – hvilket handlingsrom vil en rammeavtale kunne gi kommunen?

Arne Scott, PACTA Advokatfirma AS

 

OM FOREDRAGSHOLDERNE

Arne Scott, PACTA Advokatfirma AS
Arne Scott er advokat i Pacta advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg, og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.
 

Gisle Elnan, Asplan Viak AS
Gisle Elnan er Senior Prosjektleder i Asplan Viak AS. Han har bakgrunn fra entreprenør og rådgiversiden og har mer enn 25 åres erfaring fra anleggsledelse, byggeledelse, prosjektledelse, økonomisk oppfølging og kontroll, samt KS/HMS-ledelse. Hans erfaring med gjennomføring av prosjekter med offentlige oppdragsgivere er fra entreprenørsiden og fra byggherresiden som innleid byggeleder og prosjektleder. Elnan er Sertifisert prosjektleder gjennom PRINCE 2 Foundation.
 

Bente Størseth Møller, Asplan Viak AS
Bente Størseth Møller er Gruppeleder for Vann og Miljø ved Asplan Viaks kontor i Trondheim. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor Vann og Avløp, med hovedtyngde på behandlingsanlegg av vann og avløp samt pumpestasjoner. Møller er sentral i gjennomføring av entrepriseanskaffelser på vegne av våre kunder og har bred erfaring fra forsyningsforskriften gjennom dette arbeidet. Har også ansvarlig SØK som deler av sitt arbeidsfelt.