Seminar: Grønn omstilling i byggebransjen

16. Januar 2019 , 10:00 - 14:15
Foto - Nordic Built Component Reuse.

Foto - Nordic Built Component Reuse.

Hvordan kan byggebransjen lykkes med grønn omstilling? Nøkkelen er ifølge regjeringen, høy teknologisk kompetanse! Vi konstaterer dermed et betydelig, innovativt taktskifte i en tidligere traust og tradisjonell bransje. Men hvordan må aktørene henge med for å lykkes? Vi ser økt digitalisering i alle ledd. Dette krever høy kompetanse og større kunnskapsdeling mellom byggherrer, prosjekterende og utførende – for å drive frem de beste og bærekraftige løsningene – i fellesskap. Byggherrer må fasilitere for innovasjon – blant annet gjennom å inkludere alle parter i tidligfaseplanleggingen. BIM, papirløse byggeplasser, gjenbruk og utslippsreduserende prosesser er noen av verktøyene som må praktiseres som en del av bransjens smarte løsninger på fremtidens behov. Bli med når Asplan Viak inviterer ALLE aktører til et fagseminar om suksesskriteriene for grønn omstilling i byggebransjen!

PROGRAM

10:00 – 10:10 Velkommen
v/Brede Eriksen, gruppeleder bygg Bergen, Asplan Viak


10:10 – 10:45 Reduksjon av klimagassutslipp – Et innblikk på livsløpsanalyser
Hvordan jobber vi med klimaspørsmål i våre prosjekter? Vi presenterer et utvalg av Asplan Viak sine prosjekter i Bergensregionen innenfor vann- og avløpssektoren, bygg og anlegg samt bytransformasjon.

v/Alexander Borg, Asplan Viak 


10:50 – 11:10 Ombruk av byggematerialer – miljø, metodikk, muligheter
Hvordan kan material-kretsløpene lukkes, hvordan bidrar dette til radikale utslippskutt og hvor er barrierene?

v/ Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak


11:10 – 12:00 BIM i prosjekt: Tønsberg Sykehus
Forbildeprosjekt på BIM og samspill

v/ Inge Aarseth, Sykehuset i Vestfold HF, Helse Sør-Øst RHF


12:00 – 12:45 Lunsj og mingling


12:45 – 13:05 Utslippsfri byggeplass

Å få til utslippsfrie byggeplasser krever nytenking i mange ledd og en ny veileder viser hvordan. Gevinsten kan bli mer enn kutt i klimagasser

v/Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme AS


13:05 – 13:40 Digitale Byggeplasser – DigiBygg
Digibygg er Statsbyggs digitaliseringssatsing og jobber for digital utvikling i hele verdikjeden - fra idéfase til byggets avhending. Innlegget gir et innblikk i status og erfaringer gjort gjennom Digibygg-prosjektet med fokus på digitale byggeplasser.

v/ Anne Fuglesang, Statsbygg


13:40 – 14:00 Veien videre

Asplan Viak


14:00 – 14:10 Avslutning 

v/Brede Eriksen, Asplan Viak

INFORMASJON

Det vil bli servering, har du allergier er det fint om du informerer om dette ved påmelding.

 

TRANSPORT

  • Bybanen: Kronstad er nærmeste bybanestopp om du kommer med bybanen.
  • Sykkel: sykkelparkeringer finnes ved inngang kontor
  • Bil: Kundeparkeringen er flyttet til Fabrikkgaten 5, se kart. Det blir avgiftsbelagte parkeringsplasser med innkjørsel fra Kanalveien v/jernbanelinjen. Det er også anledning til å parkere i Kronstadparkern parkeringshus, Fabrikkgaten 6.

 

Vel møtt!