Frokostmøte: Overvann og flom

25. Januar 2018 ,
Pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering i Deichmans gate og Wilses gate i Oslo. Foto: Åse Holte

Pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering i Deichmans gate og Wilses gate i Oslo. Foto: Åse Holte

Asplan Viak i Bergen inviterer til frokostmøte med tema: Overvann og flom. Møtet er det første i en rekke arrangementer vi har planlagt i 2018.

 

Velkommen til møte nr 1: Overvann og flom

Skader som resultat av flom og dårlige eller manglende overvannsløsninger koster samfunnet i dag ca. en halv milliard i året.

I lys av at vi stadig får hyppigere og mer ekstreme nedbørsituasjoner, ønsker vi i Asplan Viak å arrangere et frokostmøte for å diskutere hvordan man kan jobbe for minske konsekvensene av nedbøren. Dette innebærer bruk av smarte tiltak på lokalt plan i prosjektering, men også hvordan man skaffer til veie og ikke minst bruker informasjon for gode beslutningsprosesser i større planarbeid.

Vi starter denne dagen med et tilbakeblikk på hvor arbeidet med overvannshåndtering begynte og jobber oss fremover til hvordan disse problemstillingene arbeides med i dag. Vi avslutter dagen med å vise et eksempel på flommodellering, med utgangspunkt i flommen i Utvik.

 

PROGRAM


07.30.08.00 Mat og mingling
 

08.00-08.25 Overvann på Sandsli og Kokstad, starten på et viktig arbeid 
Magnar Sekse, fagdirektør i vann og avløpsetaten, Bergen kommune
 

08.25-08.50 Lokal overvannsdisponering i prosjektering (LOD)
Kim Haukeland Paus, Asplan Viak
 

08.50-09.15 Beregninger og tilgjengelig informasjon for planarbeid
Ingri Dymbe Birkeland, Asplan Viak
 

09.15-09.40 Flomfarekartlegging og oppfølging i større planer
Øyvind Sundfjord, Asplan Viak, m/flere
 

09.40-10.00 Modellering av flom i Utvik
Gerard Dam, Asplan Viak
 

Vi gleder oss til å se dere!
 

Følg også med på www.asplanviak.no for informasjon om kommende arrangementer!