"Fagkveld: Livsløpsbyen"- i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

05. September 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Bli med på en fagkveld hvor livsløpsbyer står på agendaen. Opplegget for kvelden blir en blanding av innlegg, diskusjon og mingling.

Eldrebølgen kommer og gjør seg stadig mer gjeldende i moderne planlegging. Helsevesenet og velferdssystemet er under økende press hvor de pålagte krav for helse og omsorg blir med tiden mer krevende å levere til befolkningen. Fortsetter vi med dagens system vil Norge hverken ha økonomi eller menneskekraft til å håndtere dette forsvarlig i fremtiden. Dette blir videre en diskusjon om utnyttelse av ressurser og hvordan miljøbelastningen kan reduseres. Vi blir derfor nødt til å tenke alternativt og skape nye attraktive samfunn og bomiljøer som kan avlaste helsevesenet, økonomien og miljøet, samtidig som man leverer gode helsetjenester.

Velferdsstaten er i stor grad avhengig av petroleumsindustrien for finansiering, slik at en effektivisering av helsesektoren vil kunne bidra til det grønne skiftet. Samtidig så vil en mer integrert helsetjeneste kunne redusere transport og materialbruk, særlig ved å få til livsløpsbyer hvor offentlige og private tilbud løses under felles paraplyer og sambruksmodeller.

Men hva må til for å få til et slikt samfunn og hvordan må vi som planleggere tilrettelegge for dette i utformingen? Kan vi skape synergi effekter som både avlaster helsevesenet og samtidig løser andre samfunnsrelaterte utfordringer? Hvordan spiller teknologien inn og hva må til av adferds- og kulturholdninger? Er det i det hele tatt mulig å skape byer, tettsteder, boformer som følger de forskjellige brukergruppene fra krybben til graven?