"Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

25. April 2019 ,
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO

Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO

Hvordan vil du som student at sykkelveien din skal se ut? Du inviteres til en fagkveld om sykkelhovedstaden Oslo.


Fagkvelden vil inneholde innlegg, debatt og idékonkurranse: hvordan ønsker du at sykkelveien skal se ut for at du vil sykle i Oslo? Premiering til beste forslag.

Oslo har som mål om å bli en sykkelby for alle, også for dere studentene. Sykkelandelen blant byens studenter svært lav. Hva skal til for at studenter velger sykkelen framfor andre transportmidler i Oslo? Og hvor stor rolle spiller sykkelveinettet i dette?