"Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

24. April 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Oslo har som mål om å bli en sykkelby for alle og det foregår en storstilt satsing på bygging og oppgradering av sykkelinfrastrukturen i byen. Vi inviterer studenter med interesse for byutvikling og aktiv mobilitet til en inspirerende og lærerik kveld om sykling i Oslo. Det blir innlegg fra sykkeleksperter og konkurranse i sykkelplanlegging med premiering. Du har mulighet til å stikke av med en el-sykkel fra Buddybike.no!


Bli med på en innholdsrik sykkelkveld med inspirerende innlegg og kreativ konkurranse. Her er det rom for kunnskap og kreativitet. Konkurransen går ut på å løse en case i Oslos gater hvor du får testet dine sykkelplanleggingsferdigheter. Arrangementet er gratis og det blir servert mat og drikke. 

Meld deg og dine studievenner på i dag. Du kan melde deg på alene og bli tildelt et lag til konkurransen, eller melde deg på med et lag, maks 6 personer per lag. Det er begrenset med plass, førstemann til mølla! Meld deg på her


PROGRAM

Dørene åpner kl. 16:00

  • Introduksjon og gjennomgang av programmet ved Asplan Viak
  • Innlegg fra Oslo kommune Bymiljøetaten ved Helle Beer Urheim om Oslo kommune sin sykkelsatsing
  • Innlegg fra Statens vegvesen Oslo ved Dagmar Hoyer om Vegvesenets prosjekter i Oslo
  • Innlegg fra Oslo kommune Bymiljøetaten ved Lars Olav Farstad om sykkeltilrettelegging Ring 2: løsningene og løsningsutviklingen.
  • Innlegg fra Asplan Viak ved Elise Egseth om planlegging trygge og attraktive sykkeltraseer.
  • Konkurranse: Introduksjon, gruppearbeid og presentasjon
  • Oppsummering og premiering + trekning av el-sykkel. Direktør for klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen, og sykkelkoordinator i Akershus fylkeskommune, May Andrine Gran, er med i juryen.
  • After work med bar og snacks
     

Bakgrunn:

Oslo kommune har vedtatt en offensiv sykkelstrategi.

Visjonen er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Sykkelstrategien har et mål om at andelen reiser som gjennomføres med sykkel skal være minst 16 % innen 2025. Nåværende politisk ledelse har økt ambisjonsnivået til 25 % sykkelandel i Oslo. Det betyr at mange flere må sykle. Eksempelvis er sykkelandelen blant studenter i dag 4 %.

Et av de viktigste virkemidlene for å få flere til å sykle er et sammenhengende sykkelveinett med høyere standard enn eksisterende sykkelveinett. Asplan Viak har blant annet vært prosjektleder for utarbeidelse av Plan for sykkelveinettet i Oslo på vegne av Oslo kommune og Statens vegvesen.

For å bedre standarden på sykkelinfrastrukturen i byen er det utarbeidet en egen Oslostandard for sykkeltilrettelegging. Dette er Oslo kommune sin egen veileder for sykkelinfrastruktur med høyere standard enn de nasjonale kravene.

Dette er planer og strategier som kan være lurt å ta en titt i før arrangementet.