"Arkitektur som varer" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

17. Oktober 2019 ,

Asplan Viak er samarbeidspartner i Oslo europeiske miljøhovedstad 2019. I den forbindelse arrangerer vi dette året 4 relaterte fagprogrammer, der det siste går av stabelen 17. oktober, kl. 15:00. Vårt Oslo-kontor er vertskap for disse, også dette siste, der temaet er Arkitektur som varer.

Tematikken fokuserer på at holdbar arkitektur kan være et svar på miljøløftet; en bygning som er relevant, brukbar og verdsatt i 100 år, eller kanskje 200 år, gir mindre fotavtrykk enn bygninger som må skiftes ut eller bygges radikalt om etter 20 år. Dette er selvsagt et spørsmål om teknisk holdbarhet, men i vårt program her så fokuserer vi særlig på holdbarhet med hensyn til arkitektonisk relevans, kulturelt og funksjonelt. Hvordan kan alle aktører i bransjen gi arkitekturen de kvaliteter som skal til for at bygningene og byene våre skal få et slikt tidsperspektiv? Er det forventningen om rask økonomisk gevinst som definerer dagens byggverks levetid, eller er dette først og fremst et kulturelt spørsmål?


Velkommen til forelesninger + paneldebatt + bar + mat! 
Last ned invitasjon


PROGRAM


15.00  Dørene åpner
Vi inviterer til mingling og lett servering frem til programmet starter.


16:00  Arkitektur som varer
Vi ser i Europa en interesse for kvalitativ kontinuitet, der historisk arkitektur-erfaring tas med inn i dagens løsninger for å knytte byggeriet til en langsiktighet. Mens vi de siste 100 år har fristilt oss og dyrket bruddet, ser vi nå en interesse for evolusjon mer enn revolusjon og kontrast. For å belyse teamet har vi invitert 2 markante og renommerte arkitektkontorer fra den internasjonale arkitekturscenen.   

Winhov Architekten, Amsterdam v/Uri Gilad https://www.winhov.nl/ vil presentere noen av deres prosjekter, med denne tematikken som innfallsvinkel, der de viser både transformasjonsprosjekter som tar vare på fortid, og nye prosjekter som setter seg inn i en historisk kontinuitet.

DRDH, London v/ Daniel Rosbottom  http://www.drdharchitects.co.uk/ vil knytte tematikken til deres erfaring med gjennomføring av et ønsket kvalitetsnivå i norsk kontekst, ved deres nylig oppførte kultur-/biblioteksbygg i Bodø, men også belyse deres holdninger til temaet gjennom øvrig prosjekter fra dem.

Panelsamtale der vi kompletterer med kommentarer fra et panel med deltakere ulike roller i feltet; planmyndighet, utviklerside og politikere. Det blir også rom for kommentarer og spørsmål fra dere.

Deltagere paneldebatt:

Bård Folke Fredriksen

har lang politisk virksomhet bak seg, bl.a. som byråd for byutvikling i Oslo 2009-15 og statssekretær 2016-2018 for daværende kulturminister. Han har siden 2018 vært leder av politisk avdeling i Høyres sekretariat på Stortinget. Fredriksen har i flere tiår vært en aktiv og markant bidragsyter i prosessene om Oslos utvikling. Han vil 1. januar 2020 tiltre som direktør for Norsk Boligbyggelags Landsforbund.

Thor Thoeneie

var viseadministrerende direktør i Oslo S Utvikling i 2005-14, og partner i Winta Eiendom i 2014-16. Han startet Thor Real 2016, og var med å etablere Oslo Metropolitan Arena og Oslo Urban Arena. Thoeneie er nå administrerende direktør for Oslo Airport City AS og er koblet til Vedal AS gjennom en rekke prosjekter, bl.a. pågående ombygging av Telegrafen i Oslo. Thoeneie har gjennom sine roller stor interesse for by- og eiendomsutvikling.

Caroline Støvring

Er arkitekt, partner og medeier i Morfeus Arkitekter, som nå er dagsaktuell som én av to finalister for Oslo bys arkitekturpris 2019. Støvring var leder for Oslo Arkitektforening i 2015-2017, og har også vært diplomsensor ved AHO. Hun har deltatt sterkt i den offentlige arkitekturdebatten, ikke minst i forbindelse med det omstridte vedtaket om riving av Y-blokka.
 

18:00  Bar + Mat + Musikk + Mingling

 

 

Asplan Viak har et bredt fagspekter innenfor fysisk planlegging og prosjektering med ca 1100 ansatte på landsbasis. Vårt Oslo-kontor, i Kongens gate 1, består av arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister/planleggere, med ca 80 ansatte. Vi arbeider tverrfaglig i alle prosjektfaser der vi også ønsker å være en stemme inn i samfunns- og fagdebatten, og inviterer ofte byen inn til faglige seanser, slik vi også gjør denne ettermiddagen.