Åpent hus Stavanger: Smarte løsninger - Verktøy for et grønnere samfunn

17. Januar 2019 ,
Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

Asplan Viak inviterer deg til Åpent Hus i Stavanger, her vil det blir dagsaktuelle foredrag fagdiskusjoner og møteplass med servering av fingermat.


PROGRAM
 

12:00 Kaffe og mingling
 

12:20 Velkommen v/kontorleder Jostein Korsnes
 

12:30 Sirkulær økonomi i bygg og planlegging – Fra “gråstein” til gull?

Hvordan kan vi planlegge for et kretsløp hvor stadig ombruk og resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer? Asplan Viak peker nå på viktigheten av direkte ombruk av byggematerialer, og har nylig utarbeidet en rapport om mulighetene som dette gir. Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak presenterer resultatene fra denne rapporten samt erfaringer fra FoU-prosjektet Nordic Built Component Reuse. Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak vil gjennomgå de store linjene om klimafotavtrykket til bygg og anlegg demonstrert med klimakost.no. Klimakost er Asplan Viak sitt egenutviklede verktøy for klimafotavtrykksanalyser på virksomhetsnivå, laget for både offentlige virksomheter og private bedrifter
 

13:30 Fingermat og møteplass
 

14:15 Parallellforedrag – Velg A1 eller A2 

A1: Blågrønn faktor – bokvalitet og klimatiltak i byggesaker
Effektive klimatiltak og blågrønne kvaliteter må inn i plan- og byggeprosjekter. Blågrønn faktor er en metode som kan sikre dette tidlig i prosessen.
Etter noen års utprøving blir verktøyet nå utviklet til en Norsk standard. Landskapsarkitekt Silje Steinarsdatter Kjosavik deler erfaringer fra bruk av Blågrønn faktor i reguleringsplaner og byggeprosjekter.

A2: Smart drifting av bygg
Hva betyr BIM (Building Information Modeling) for eier av en bygning og hva innebærer det i praksis? Hvordan kan du, ved å investere i smart prosjektering og BIM, redusere driftskostnader? Sivilarkitekt Armas Aavatsmark er BIM-ansvarlig i Asplan Viak og etterutdanner prosjekterende arkitekter slik at vi kan levere detaljerte modeller tilpasset smarte byggeplasser og langsiktig og smart drifting av bygg.

14: 50 Parallellforedrag – Velg B1 eller B2

B1: Naturbaserte overvannstiltak - bidra til bærekraftig byutvikling
Hvordan naturbaserte overvannstiltak i bygninger kan gi noe tilbake til byen i form av økosystem-tjenester som biologisk mangfold, lokal luftkvalitet, støy, energiforbruk i bygninger, fasadens levetid og overvannshåndtering. Men hvor mye blir de ulike tiltakene verdsatt i planleggingsverktøy som BREEAM og Blågrønn faktor? Siv.ing. Amalie Rage deler funnene fra sin masteroppgave.

B2: Geografisk samhandlingsportal - raskere og bedre beslutninger
I arbeidet med utvikling av arealer må viktig stedfestet informasjon hentes inn, utveksles og oppdateres. En geografisk samhandlingsportal gjør det mulig å se all innsamlet informasjon, og det vil være mulig å sammenligne informasjon. Seniorrådgiver Anders G. Østmoe viser hvordan datagrunnlaget gir mye større mulighet for å ta raske og godt informerte beslutninger.


15:30 Ferdig for dagen