Bynatur - Frokostmøte

16. November 2017 ,
Foto: Åse Holte

Foto: Åse Holte

Konsekvensene av klimautfordringene blir stadig tydeligere og byene våre må være en del av løsningen. På den ene siden får vi mer nedbør som må håndteres lokalt og utnyttes gjennom naturens prinsipper. På den andre siden bygger vi ned grøntområder og fjerner naturlig vegetasjon til fordel for betong og harde overflater gjennom vår ambisjon om den kompakte byen.

Hvordan kan et varmere, våtere og villere klima håndteres på best mulig måte i våre byer og tettsteder? Hvordan påvirkes dyre- og plantemangfoldet når vi fjerner mer og mer natur? Og ikke minst, hva gjør det egentlig med oss?

Hovinbyen er et av de største transformasjonsområdene i Norge hvor ambisjonene om å skape en miljømessig bærekraftig by står sterkt. Vi utfordrer noen eksperter til å belyse ulike perspektiver på temaet. De gir tre gode råd for innovative og stedstilpassede løsninger for håndtering av overvann og utvikling av bynatur.

Interessert i å høre hva de tenker?

 

PROGRAM

08:00 – 08:30 Frokost og kaffe
 

08:30 – 08:45 Hva mener vi egentlig når vi snakker om Bynatur? Og hvorfor er det så viktig?
Rune Skeie og Kim H. Paus fra Asplan Viak
 

08:45 – 09:00 Hvilke krav foreligger når det gjelder åpen overvannshåndtering i Oslo?
Kim H. Paus fra Asplan Viak
 

09:00 – 09:15 Fordeler og ulemper ved Bynatur
Wenche Dramstad, Prof. i landskapsøkologi ved NMBU og seniorforsker ved NIBIO
 

09:15– 09:30 Praktisk gjennomføring av tak og dammer
Bengt Tovslid fra Bergknapp AS
 

09:30 – 10:00 Samtale og refleksjoner rundt Case Hasle
Bengt Tovslid, Wenche Dramstad, Rune Skeie, Kim H. Paus, Janicke R. Egeberg og Una M. Halvorsen

 

Se program her