FOlk blir i asplan viak

Ane Ryttervoll Kvamshagen, Sivilarkitekt, Plan og Analyse

For sivilarkitekt og arealplanlegger Ane Ryttervoll Kvamshagen, henger privat og profesjonelt miljøengasjement sammen. – Med Asplan Viak som arbeidsgiver, må jeg sjelden kompromisse.

Du har akkurat feiret 10 år i bedriften, hva er årsaken til at du har blitt så lenge?

- Mitt tiår her er på ingen måte spesielt. Folk blir i Asplan Viak, flere har vært her i 20-30 år, og det tror jeg er litt av nøkkelen. Det har mye å si for kompetanseutviklingen og kompetanseoverføringen at vi har denne erfaringen og historien med oss. Vi har også et mentorprogram som bidrar til erfaringsoverføring og kunnskapsdeling på tvers av alder.

I tillegg har vi et enormt stort spenn i oppdragene våre. Det skaper mange variabler og karrieremuligheter. Selv har jeg vekslet både mellom fag, kontorer og roller, og det tror jeg er sunt.

At bedriften tilpasser seg at folk er i ulike livsfaser, på tross av store og komplekse oppdrag, er svært viktig. Muligheten til å jobbe redusert og ha fleksibilitet på tid, skaper lojalitet. Man blir takknemlig og gir litt ekstra guts når det trengs, mener Kvamshagen. 

Hva er det med planfaget som tiltrakk deg? 

- Det ligger en stor stolthet i det å få være med på å utforme noe som er av betydning for samfunnet. Bærekraftig utvikling og miljøhensyn har lenge vært viktig for meg som person, og jeg får stadig økt kunnskap om dette gjennom jobben. Jeg har vært så heldig at jeg har fått arbeide med mange prosjekter som jeg personlig synes er positive og riktige for samfunnet. Asplan Viak er en engasjert bedrift med en tydelig miljøprofil. Dersom vurderinger av miljøkonsekvenser ikke er en del av bestillingen, så sørger vi rett og slett for at det blir det.

Du jobber hovedsaklig med de store prosjektene og oppdragsgiverne, hvordan er arbeidshverdagen? 

- Den er ganske vekslende. I og med at jeg de siste årene har jobbet med prosjektledelse, blir det ikke mye tid til sitte i ro og produsere. Det er stor møtevirksomhet og mye koordinering. Jobben ligger i å få overblikk over og forstå alle oppgavene, både de faglige og administrative, og deretter sørge for at de blir gjort ved hjelp av riktig kompetanse til avtalt tid og kostnad. Personlig er jeg nok ganske så tilpasset den store delen av prosjektskalaen, så jeg liker det.

At arbeidsplassen min er i Powerhouse, er svært tilfredsstillende. Jeg føler det gir oss legitimitet. Det viser at vi feier for egen dør og gjerne finner nye løsninger. 

Hva mener du kjennetegner en Asplanviaker?

- Nå har jeg etter hvert samarbeidet med en rekke andre bedrifter. Jeg tror at vi i Asplan Viak er lite hierarkiske av oss. Folk er kreative og uredde for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Asplan Viak er dessuten flinke til å skape møteplasser mellom de ansatte. Fagsamlinger, kurs og studieturer, gjør at man møter kollegaene sine jevnlig. Dette tror jeg bidrar til at vi har en såpass lav turnover som vi har, sier Ane Ryttervoll Kvamshagen.

Tekst: Mette Ditlevsen Essebo
Foto: Svein Ole Storøy