ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Bærekraftige og urbane hydrologiske systemer Oslo  17.06.19

  I forbindelse med Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 holder Norsk Vannforening heldagsseminar om bærekraftige og urbane hydrologiske systemer.

  Asplan Viak foredragsholder

  Kim Haukeland Paus fra Asplan Viak, Vann og miljø, holder foredraget “Stormwater management / Holistic approach”

  Mer informasjon
   
 • Solceller og bærekraft Oslo  19.06.19

  I samarbeid med forskningssenteret for «Sustainable Solar Cell Technology» SuSolTech arrangerer Solenergiklyngen en bærekraftsdag.

  Hva skjer med reguleringer innen bærekraft? Hvordan arbeider solcelleprodusenter med bærekraft? Hvordan kan din bedrift gjøre en bærekraftsvurdering? Dette og mer kan du få svar på på SuSolTech og Solenergiklyngens bærekraftsdag.

  Asplan Viak foredragsholder

  Oddbjørn Sandstrand-Dahlstrøm fra Energi og miljøavdelingen i Asplan Viak holder foredraget “Bærekraftsvurderinger – ulike verktøy for klimagassregnskap”

   

  Mer informasjon
   
 • PLAN 2019 - involvering og samspill Oslo  29.08.19

  Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene og problemstillingene. Årets plankonferanse vil samle bransjen og ta for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder. Seminaret arrangeres av Tekna.

  Asplan Viak foredragsholder 

  Geir Egilsson, arkitekt/byplanlegger i Asplan Viak, holder foredraget “Byen, teknologien og mennesket”.

   

  Mer informasjon
   
 • "Fagkveld: Livsløpsbyen"- i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019   05.09.19
 • "Arkitekturkvalitet i et lengre perspektiv" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  17.10.19
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>