ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Tekna X: Bærekraftsjobber Ås  30.01.20

  Tekna X er en populærvitenskapelige formidlingsserie med spennende temaer som opptar unge. Vi gjør det ukjente kjent i høyt tempo, med en sosial ramme. Denne kvelden er temaet bærekraftsjobber!

   

  Alle snakker om bærekraft. Men hvis man ønsker å jobbe på en bærekraftig måte, hvor og hvordan jobber man da?

  Kom og hør syv interessante lynforedrag om jobb og bærekraft innen forskjellige bransjer. Hvert innlegg varer maks åtte minutter, noe som gir deg mye ny innsikt på kort tid – også ting du ikke visste du lurte på!

  Du møter:

  Rikard Eide som jobber med solceller i Otovo

  Brita Kristine Velken som jobber med klimaregnskap i Asplan Viak

  Synnøve Fagerhaug Dalen som jobber med plast i Bymiljøetaten, Oslo kommune

  Emilie Willoch Frøyland som jobber med ansvarlige investeringer i Danske Bank

  Herman Søndenaa som jobber med alger, havbruk og politikk i Tekna

  Trine Tindeland som jobber med energi og bygg i Entro

  Anne Cathrine Strande Straube jobber som lektor på Kuben VGS

  Caja Charlotte Fagernæs som jobber med avfall og gjenvinning i Renovasjon og gjenvinningsetaten

  Mer informasjon
   
 • Frokostseminar i Kristiansand: Hvordan løser vi ekstremnedbør og naturmangfold i et bymiljø? Asplan Viak, Vestre Strandgate 27, 3. etasje, Kristiansand  31.01.20
 • Futurebuilt frokostmøte: Byøkologi og klimatilpasning Oslo  04.02.20

  Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?

  På frokostmøtet vil du høre mer om et knippe byøkologiske prosjekt; fra Klimakvarter i København og det snart ferdigstilte Klimahuset i Botanisk hage, til vinnerprosjektet i Reinventing Cities på Stovner. Du vil også høre erfaringer fra arbeid med biologisk mangfold og bekkeåpningsprosjekter i Oslo kommune.  Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse og Oslo kommune, Bymiljøetaten.


  Asplan Viak foredragsholder

  Økologisk byutvikling. Hvordan planlegge fremtidens landskap? v/ Rune Skeie, Asplan Viak

  Klikk på linken for å se hele programmet.

  Mer informasjon
   
 • Temamøte: Klimaledelse - regnskap og budsjett Hos Asplan Viak i Kongens gate 1, Oslo.  05.02.20

  God økonomisk styring forutsetter et regnskap og et budsjett. Men visste du at det samme kan sies om god styring på klimafeltet? I dette møtet vil vi gå i dybden på klimaregnskap og klimabudsjett, og du vil få høre mer om hvordan verktøyene kan brukes i praksis.

  Asplan Viak deler kunnskap og verktøy for utslippsregnskap, og forteller hvorfor et utslippsregnskap er et sentralt styringsverktøy for klimaledelse.

  Klimabudsjetter er mer uvanlig, og Oslo var første byen i verden som utarbeidet et klimabudsjett for fire år siden. Klimabudsjettrådgiver Catrin Robertsen fra Klimaetaten vil dele hvordan vi går fram når vi lager et klimabudsjett, og fortelle hvorfor dette i løpet av kort tid har blitt et helt sentralt styringsverktøy for kommunen.

  Meld deg på her: https://www.klimaoslo.no/event/klimaledelse-regnskap-og-budsjett-temamote/

  Møtet er åpent for ikke-medlemmer.
  Dørene åpnes kl. 13.30, og det blir lett servering fram til møtet starter kl. 14.00.

  Møtet arrangeres av Næring for Klima, Oslo kommune i samarbeid med Asplan Viak.

  Mer informasjon
   
 • Frokostseminar: Bærekraft og klima - miljømerking, miljøsertifisering og grønne tak Asplan Viak, Kjelleveien 21, Tønsberg  06.02.20
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>