ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Prosjekt Norge: Digital samhandling Kunnskapsarena - Tema BIM Sandvika  27.02.20

  Tema: Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

  Det er en veldig ulike praksis i hvordan man setter krav til BIM-leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Kan vi i KA-Digital komme frem til en felles praksis?  Spesielt på små prosjekter – og særlig for «en-gangs-byggere»  burde det vær mulig å få en enklere kobling mellom krav i og om prosjektet og krav til BIM leveranser.  Her ønsker vi å sett i gang et utviklingsprosjekt for å få dette på plass. Vi håper derfor at fest mulig prosjektledere og BIM-koordinatorer har anledning til delta på workshopen hos Asplan-Viak i Sandvika torsdag 27. feb. Dette blir en god fortsettelse på de vi tok opp på forrige workshop. Med den kompetansen som medlemmene i Prosjekt Norge har – så forventer vi konkret å få frem praktiske løsninger i denne og kommende workshoper.

  Asplan Viak foredragsholder
  Innledende presentasjon av Asplan Viak ved Øystein Lystad.  Faglig presentasjon av KIM-prosjektet i BaneNOR.

  Mer informasjon
   
 • Planfagets historiske trender og noen frempek Sandvika  05.03.20

  Bærum kommune inviterer til seminaret «Planfagets historiske trender og noen frempek» torsdag 5. mars 2020, fra kl. 14.00.

  Asplan Viak foredragsholder

  Erik Plathe, seniorplanlegger i Asplan Viak deltar som foredragsholder på sesjonen “Tre perspektiver på byplanlegging”

   

  Mer informasjon
   
 • Frokostmøte: EL-Fornebu Sandvika  05.03.20

  Konseptutredningen Helelektrisk klimavennlig transport på Fornebu (EL Fornebu) er ferdig. Vi presenterer de viktigste konklusjonene og diskuterer veien videre.

  Asplan Viak har utarbeidet rapport og klimagassanalyse basert på innspill fra workshops og innsikt fra deltakerne.

  Liv Bjørhovde Rindal og Mie Fuglseth fra Asplan Viak vil presentere resultatene. 

  Mer informasjon
   
 • Frokostseminar i Trondheim: Grunnvarme for morgendagens nabolag - nye forretningsmuligheter og fornøyde kunder Asplan Viak, Abels Hus, Abels gate 9, Trondheim.  06.03.20
 • Halvdagsseminar i Bergen: Klimakrav i offentlige anskaffelser - Save the date KLPs lokaler i Bergen, Zander Kaaes gate 7.  13.03.20
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>