ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Webinar: Fleksibel energi i morgendagens nabolag Webinar  29.09.20
 • Digital workshop: Hvordan kan vi bli bedre på naturbaserte løsninger for klimatilpasning? Webinar  12.10.20
 • KåKåNomics 2020 Haugesund  19.10.20

  Er bil og fly framtiden for Haugalandet? John Sverre Rønnevik, senior rådgiver samferdsel i Asplan Viak deltar i debatt.

  Ferjefri E 39 – Rogfast og Hordfast – har vært kampsaker for Haugalandet i mange år. Det samme gjelder en bedre forbindelse østover. En oppgradering av E 134 til hovedstamvei mellom Østlandet og Vestlandet vil plassere Haugalandet i en nøkkelposisjon.

  Samtidig kjemper regionen for å beholde flyplassen på Helganes, som er under press etter at flytrafikken er blitt kraftig redusert på grunn av koronapandemien.

  Hvor avgjørende er disse samferdselstiltakene for den økonomiske utviklingen på Haugalandet? Hvilke er i så fall viktigst? Med bompengeprotestene i friskt minne – finnes det en grense for hvor mye vi kan satse på nye veier og tunneler? Hvordan passer dette med miljø- og klimapolitikken? Finnes det alternative utviklingsstrategier som vi heller bør velge?

  Professor i regionaløkonomi ved Høgskulen på Vestlandet, Inge Heldal Thorsen, innleder til debatt.

   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>