Utvikler morgendagens bærekraftledere med nytt innovasjonsprogram

29. Januar 2021

Ingrid Hjorth, Mie Fuglseth, Haakon Haanes og Michael Myrvold Jenssen er Asplan Viaks deltakere på Young Sustainable Development Goals Innovators Program (YSIP). Foto: Asplan Viak

Gjennom UN Global Compacts nysatsing på unge innovatører, får fire talenter fra Asplan Viak utforsket hvilke forretningsmuligheter som ligger i skjæringspunktet mellom innovasjon og bærekraft.

 

Ved lanseringen av Young Sustainable Development Goals Innovators Program (YSIP), skal UN Global Compact Norge utvikle en ny generasjon medarbeider hvor fremtidige ledere utfordres til å tenke nytt om tradisjonelle forretningsmodeller.

Målet med programmet er å oppmuntre til nytekning og innovative løsninger som kan skape både en sosial verdi og en markedsverdi for deltakerne og bedriftene deres.
 

- Dette er en spennende satsing på unge talenter som vi som medlemsbedrift hos Global Compact får være med på. Jeg tror alle bedriftene som har deltakere i programmet vil dra fordel av kompetansedelingen og nyskapingen det her legges til rette for, sier Netten Østberg, innovasjons- og markedsdirektør i Aplan Viak. 
 

Nye horisonter og nettverksbygging
 

Det ti måneders akserelasjonsprogrammet retter seg mot unge fagpersoner og talenter fra flere store, norske selskaper deltar.

 

Asplan Viak deltar med fire unge rådgivere fra ulike fagfelt; Ingrid Hjorth, rådgiver vannforvaltning, Mie Fuglseth, energi- og miljørådgiver, Haakon Haanes sivilarkitekt og Michael Myrvold, energi- og miljørådgiver.

- Jeg synes dette initiativet er en kjempefin plattform for å bli kjent med, og vise, morgendagens bærekraftsledere hvem vi er og hva vi kan, sier Michael Myrvold Jenssen.

 

I løpet av programmet får fagfolkene coaching, egen mentor og et nettverk av andre unge fagpersoner som brenner for bærekraft og innovasjon.
 

- Jeg tror dette er en fin mulighet for å få utvidet horisonten, både nasjonalt og internasjonalt, og lære av andre som jobber med bærekraft.  Ser frem til både diskusjoner og case-arbeid med de andre deltakerne, sier Mie Fuglseth.

YSIP vil gjennomføres digitalt og UN Global Compact Norway blir det første nettverket som leverer programmet heldigitalt.